Beschermingsstatuut bij wilsonbekwaamheid

Beschermingsstatuut bij wilsonbekwaamheid

Sinds 2014 bestaat er een nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen. OPGanG stelt vast dat deze wet niet steeds op een goede manier wordt toegepast, met nadelige gevolgen voor de 'beschermde' persoon.

Om het probleem goed in kaart te brengen, organiseerde OPGanG een bevraging bij professionals uit de woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij kwamen heel wat knelpunten naar boven. OPGanG werkt momenteel het dossier hierover af.