Samen maken we OPGanG!

OPGanG, de Open Patiëntenkoepel geestelijke gezondheid, wil de krachten, kwaliteiten en expertise van ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg.

Hierbij zijn het perspectief van de cliënt, de visie op herstel, patiëntenparticipatie en het benutten van ervaringsdeskundigheid de fundamenten van ons denken en handelen.

Meer info

De 'weer-op-gang' kaart

Vind lotgenoten en patiëntenverenigingen! Bij OPGanG zijn we ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar belang is in het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Niet iedereen vindt de weg naar de patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen. Daarom bieden wij je een toegangspas naar de zelfhulpgroepen.

Meer info

Thema's

OPGanG is actief rond diverse thema’s, waaronder:

  • Statuut van de ervaringsdeskundige
  • Cursus HEE! Herstelwerkgroepbegeleider
  • Dwangmaatregelen
  • Kostprijs van de GGZ
  • Beeldvorming GGZ
  • Enz.
Meer info

Nieuws

Hieronder lees je actuele berichten waarbij OPGanG betrokken is of die we belangrijk vinden om te delen.

Lancering ‘Weer-op-gang’ kaart

  • 10/10/16

OPGanG lanceert de ‘Weer-op-gang’ kaart op het 8ste Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres. De weer-op-gang kaart is als het ware een toegangspas naar patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen. De verenigingen en groepen vind je op deze website, via de volgende link.

Kartrekkerscursus HEE! van start

  • 13/09/16

In september 2016 startte de tweede cursus voor ervaringsdeskundige begeleiders van HEE! Herstelwerkgroepen, volgens de HEE!-methodiek. HEE! staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Twaalf ervaringsdeskundigen of 6 duo's volgen een heel traject onder begeleiding van twee ervaringsdeskundige docenten. Ze leren er hoe ze een herstelwerkgroep kunnen begeleiden. Elk duo start ook een eigen herstelwerkgroep op.

Uitbreiding van OPGanG

  • 05/08/16

In juni hield OPGanG een informatie- en kennismakingsvergadering met verenigingen uit de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met als doelstelling de ledengroep van OPGanG uit te breiden. Zowel patiëntenverenigingen als regionale initiatieven voor ervaringsdeskundigen vonden hun weg en sluiten zich vanaf september aan bij OPGanG. De nieuwe leden zijn o.a. NA-Anonieme Verslaafden en OPWEGG uit Antwerpen. Andere verenigingen kiezen ervoor om op een meer informele manier betrokken te zijn bij OPGanG (bijvoorbeeld via vermelding op de 'Weer-op-gang' kaart).