Samen maken we OPGanG!

OPGanG, de Open Patiëntenkoepel geestelijke gezondheid, wil de krachten, kwaliteiten en expertise van ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg.

Hierbij zijn het perspectief van de cliënt, de visie op herstel, patiëntenparticipatie en het benutten van ervaringsdeskundigheid de fundamenten van ons denken en handelen.

Meer info

De 'weer-op-gang' kaart

Vind lotgenoten en patiëntenverenigingen! Bij OPGanG zijn we ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar belang is in het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Niet iedereen vindt de weg naar de patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen. Daarom bieden wij je een toegangspas naar de zelfhulpgroepen.

Meer info

Thema's

OPGanG is actief rond diverse thema’s, waaronder:

  • Statuut van de ervaringsdeskundige
  • Cursus HEE! Herstelwerkgroepbegeleider
  • Dwangmaatregelen
  • Kostprijs van de GGZ
  • Beeldvorming GGZ
  • Enz.
Meer info

Nieuws

Hieronder lees je actuele berichten waarbij OPGanG betrokken is of die we belangrijk vinden om te delen.

Nieuwe richtlijn rond antidepressiva volstaat niet: ook terugbetaling psycholoog nodig

  • 14/02/17

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil dat huisartsen minder medicijnen tegen depressie voorschrijven. Ze heeft daarover een nieuwe richtlijn klaar. Volgens recente cijfers halen elk jaar bijna twee miljoen Belgen antidepressiva in huis. In het TV-programma "De afspraak" reageert psychologe Elke Van Hoof. De richtlijn is een stap in de goede richting, maar volstaat niet. Ook terugbetaling van consultaties bij de psycholoog is cruciaal. Bekijk hier het videofragment.

Doe mee aan onderzoek naar psychisch welzijn van de Vlaming (Universiteit Gent)

  • 14/02/17

Er bestaan grote provinciale verschillen in het geestelijk welzijn van de Vlaming. Verklaringen hiervoor steunen tot op heden enkel op hypothesen. De Universiteit Gent wil onderzoeken welke redenen hiervoor bestaan. Vul hier de vragenlijst in.


Berichtgeving over de psychiatrische ziekenhuizen in De Standaard

  • 03/02/17

De Standaard publiceerde op 28 januari 2017 het rapport 'De stoornissen van de psychiatrie', waarin de krant de publiek openbare rapporten van Zorginspectie onder de loep nam. Dit rapport lokte heel wat reacties uit. Wij zetten een aantal reacties op een rijtje.