Onderzoek statuut ervaringsdeskundige
Onderzoek over statuut ervaringsdeskundige in de GGZ gepubliceerd Meer info »

Samen maken we OPGanG!

OPGanG, de Open Patiëntenkoepel geestelijke gezondheid, wil de krachten, kwaliteiten en expertise van ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg.

Hierbij zijn het perspectief van de cliënt, de visie op herstel, patiëntenparticipatie en het benutten van ervaringsdeskundigheid de fundamenten van ons denken en handelen.

Meer info

De 'weer-op-gang' kaart

Vind lotgenoten en patiëntenverenigingen! Bij OPGanG zijn we ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar belang is in het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Niet iedereen vindt de weg naar de patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen. Daarom bieden wij je een toegangspas naar de zelfhulpgroepen.

Meer info

Thema's

OPGanG is actief rond diverse thema’s, waaronder:

  • Statuut van de ervaringsdeskundige
  • Cursus HEE! Herstelwerkgroepbegeleider
  • Dwangmaatregelen
  • Kostprijs van de GGZ
  • Beeldvorming GGZ
  • Enz.
Meer info

Nieuws

Hieronder lees je actuele berichten waarbij OPGanG betrokken is of die we belangrijk vinden om te delen.

Campagne Signaalherkenning: Oproep Getuigen

  • 28/06/17

In het najaar van 2017 lanceren het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Associatie Beeldvorming (Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) een campagne rond het herkennen van signalen van psychische kwetsbaarheid. Het doel van deze campagne is de algemene bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid bij mensen in hun omgeving en aansporen om hierover in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar hulp.


Video-verslag "Eerste Dag van de Ervaringswerker"

  • 15/06/17

Succesvolle ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ met steun van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid

Ervaringswerkers worden steeds belangrijker binnen de herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen in de ggz proberen ze anderen te helpen. De ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ op 6 mei 2017, die de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid met OPGanG organiseerde, lokte zo'n 100 deelnemers naar de Hogeschool Gent. Het dagthema was ‘Een inspirerende reis van verbinding’. Bekijk het videoverslag via deze link.

Patrick Colemont en Else Tambuyzer, de OPGanG projectverantwoordelijken bij het VPP, leverden ieder een gewaardeerde bijdrage.Onderzoek over statuut ervaringsdeskundige in de GGZ gepubliceerd

  • 15/05/17

Steeds meer ervaringsdeskundigen gaan aan de slag binnen de geestelijke gezondheidszorg of doen beleidswerk. Een aangepast statuut en wettelijk kader ontbreken echter nog.

OPGanG liet het onderzoek 'Het tewerkstellingsstatuut van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg' uitvoeren door het HIVA-KU Leuven. Hieruit blijkt dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. OPGanG gaat hiermee aan de slag, samen met geïnteresseerde partners.