OPGanG Nieuws

Aantal gedwongen opnames blijft stijgen

  • Gepubliceerd op 21/01/2020

Uit cijfers van 4 Brusselse ziekenhuizen blijkt dat het aantal gedwongen opnames blijft stijgen. OPGanG stelde reeds in 2017 een standpuntnota op omtrent het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de workshops die hieraan vooraf gingen, gaven patiënten ook aan dat er te snel wordt overgegaan tot gedwongen opname. Het ondergaan van dwangmaatregelen heeft tevens een enorm grote impact op de patiënt blijkt ook uit volgende getuigenis: “Psychiatrie zou moeten gaan over het verwerken van trauma’s, niet over het oplopen van (nieuwe) trauma’s”. Lees hier het artikel

Is de geestelijke gezondheidszorg klaar voor digitale tools?

  • Gepubliceerd op 15/01/2020

De samenleving digitaliseert in ijltempo. Ook hulpverleners maken steeds meer gebruik van online tools. Volgt de geestelijke gezondheidszorg?

Bron: sociaal.net

Vacature Cliëntenbureau Oost-Vlaanderen: Procesbegeleider-ervaringsdeskundige

  • Gepubliceerd op 13/12/2019

Het Cliëntenbureau Oost-Vlaanderen wil de kwaliteit van zorg- en hulpverlening aan mensen met een psychische kwetsbaarheid verbeteren. Het Cliëntenbureau wil hiermee bijdragen aan een herstelondersteunende zorg waarin empowerment van de cliënt centraal staat en ervaringsdeskundigen en hulpverleners van elkaar leren. Vanaf 2020 slaan 27 partners uit de netwerken ADS en Het Pakt de handen in mekaar om het Cliëntenbureau niet alleen te bestendigen maar om de werking nog verder uit te breiden naar de verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen. Het Vlaams overlegplatform geestelijke gezondheid neemt hiervoor het promotor- en werkgeverschap op zich.

CM betaalt dubbel zoveel sessies psychotherapie terug

  • Gepubliceerd op 13/11/2019

Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen dat via CM een tegemoetkoming krijgt voor psychotherapie is op vijf jaar tijd met bijna 50 procent toegenomen. Omdat de nood aan psychologische hulpverlening groot is, verdubbelt CM vanaf 1 januari 2020 het aantal terugbetaalbare sessies*. ‘Als gezondheidsfonds willen wij de drempel naar hulpverlening verder verlagen’, zegt algemeen CM-directeur Bart De Ruysscher.

Netwerkdag OPGanG

  • Gepubliceerd op 22/10/2019

Op donderdag 17 oktober vond de jaarlijkse netwerkdag van OPGanG plaats in Heverlee. Alle netwerkleden van OPGanG werden uitgenodigd tijdens deze dag die gericht was op de patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen die rond geestelijke gezondheid werken.

Geestelijke gezondheid in de media en stigma: wat is het effect?

  • Gepubliceerd op 14/10/2019

Tijdens de afgelopen tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg (1-10 oktober) werd het belang van kennis over psychische problemen onderstreept. Want een psychose is niet gevaarlijk, noch angstaanjagend. Onwetendheid wegnemen drukt de vooroordelen de kop in.

Een psychose is niet zeldzaam. Ongeveer 3% van de Belgische jongeren is psychosegevoelig. De eerste psychose manifesteert zich vaak tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar. Omdat mensen met een psychose zich ‘raar’ kunnen gedragen, worden ze gestigmatiseerd als gek of gevaarlijk. Dus naast het leed door de psychose zelf, krijgen deze personen ook af te rekenen met stigmatisering.

Budget voor terugbetaling psycholoog amper benut

  • Gepubliceerd op 01/10/2019

Sinds april kunnen volwassen Belgen die een matig ernstige depressie, een angststoornis of een alcoholprobleem hebben, tegen verminderd tarief naar een geconventioneerde psycholoog gaan. Ze betalen maximaal 11 euro per sessie, in plaats van 50 euro of meer, mits een voorschrift van een huisarts of psychiater. De federale overheid trok daarvoor 22 miljoen euro uit voor 2019, maar een groot deel van dat geld blijft liggen. In juni en juli werd drie vierde van het budget niet aangesproken. In de maanden daarvoor was dat nog meer. 'Schrijnend', noemt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen dat. 'Het budget was al erg klein in vergelijking met de grote nood. Nu blijkt dat we ook nog eens minder mensen helpen dan we hadden kunnen doen.'

Opleidingen Eerste Hulp Bij Psychische Problemen in oktober van start

  • Gepubliceerd op 29/08/2019

Eén Vlaming op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. En daarover praten is vaak nog een grote drempel. Mensen uit de omgeving zijn vaak ook onzeker over hoe ze best reageren als iemand het psychisch moeilijk heeft. Want in tegenstelling tot iemand met lichamelijke klachten, is het bij personen die het psychisch moeilijk hebben meestal niet meteen duidelijk hoe je daar als naaste iets kan aan doen. In navolging van de alombekende eerstehulplessen werkten Zorgnet-Icuro en Rode Kruis-Vlaanderen een opleidingspakket Eerste Hulp Bij Psychische Problemen (EHBP) uit. In september volgen de eerste trainers hun opleiding, vanaf oktober organiseert Rode Kruis-Vlaanderen in elke Vlaamse provincie een try-out opleiding EHBP.

Een nieuwe richtlijn in de geestelijke gezondheidszorg : Afzondering en fixatie

  • Gepubliceerd op 13/08/2019

Vlaanderen werkte een nieuwe richtlijn uit over afzondering en fixatie in de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, aan deze richtlijn werkte ook OPGanG mee. De NVKVV (pluralistische beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten) interviewde voor hun nieuwsbrief van juni Kris Vaneerdewegh. Kris is hoofd nursing in het OPZC Rekem en werkte als lid van de werkgroep geestelijke gezondheidszorg van de NVKVV ook mee aan de richtlijn.

Terugbetaling psychologische hulp: waar vind je de informatie terug?

  • Gepubliceerd op 02/08/2019

Sinds kort is er een beperkte terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering voor psychologische hulpverlening. Op de website van het RIZIV is hierover alle informatie terug te vinden.