OPGanG Nieuws

Versturen 'weer-op-gang-kaarten'

  • Gepubliceerd op 08/08/2018

Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

In juni verstuurden we de eerste 'weer-op-gang-kaarten' om patiënten hierover te informeren naar verschillende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.

Minder heropnames bij inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 06/08/2018

Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat. Een samenvatting van het onderzoek kan je lezen via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minder-heropnames-bij-inzet-ervaringsdes...

Terugbetaling psycholoog: Mensen moeten op tijd hulp kunnen zoeken

  • Gepubliceerd op 25/06/2018

Volwassenen die kampen met psychische problemen zoals angststoornissen, depressie, alcoholverslaving, zullen vanaf dit najaar nog maar 11 euro moeten betalen als ze naar de psycholoog gaan. Ze hebben hiervoor wel een voorschrift nodig van de huisarts of psychiater. De terugbetaling geldt voor 4 sessies en kan eventueel nog verlengd worden met 4 extra sessies. 

Update: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 08/03/2018

Ook dit jaar maakten we een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. De terugbetaling van consultaties bij een psycholoog, psychotherapeut of klinisch orthopedagoog zijn niet inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering. Ziekenfondsen betalen hier soms een deel van terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt door de ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.

Artikel 'Ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg'

  • Gepubliceerd op 06/03/2018

Ervaringsdeskundige Kristof Stubbers schreef  een boeiend opiniestuk over zijn plaats als ervaringsdeskundige. Je kan het lezen op de website van Sociaal.net.

Bezoek aan eerstelijnspsycholoog terugbetaald vanaf eind 2018

  • Gepubliceerd op 27/07/2017

De federale regering bereikte recent een akkoord over een aantal socio-economische maatregelen. Zo zullen mensen met matige psychische problemen binnenkort een terugbetaling krijgen van een kortdurende behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. De terugbetaling geldt wel pas na doorverwijzing door de huisarts. De terugbetaling start waarschijnlijk eind 2018 . OPGanG is blij met deze historische beslissing want dit kan de drempel verlagen om psychologische hulp in te schakelen. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe hoeveel de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog zal bedragen. OPGanG hoopt ook dat deze terugbetaling in de toekomst uitgebreid kan worden.

De mening van patiënten over de kostprijs van consultaties bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

  • Gepubliceerd op 25/07/2017

De tarieven die Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanrekenen aan patiënten, zijn wettelijk vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. De overheid wilde dit aanpassen en vroeg via OPGanG de mening van patiënten(vertegenwoordigers). Wat vinden ze van de huidige tarieven? Zouden ze online hulpverlening overwegen? Is het fair om mensen te laten betalen als ze hun afspraak niet tijdig annuleren? De antwoorden hierop vind je in het artikel hierover dat verscheen in Samenspraak 88 (juni 2017), de Nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform.

Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

  • Gepubliceerd op 24/07/2017

Dit filmpje geeft tien tips om te communiceren over mensen met psychische aandoeningen. De beelden en woorden (frames) die we gebruiken om hierover te spreken, beïnvloeden het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat van hun naasten. Hun herstel, hun terugval, hun welbevinden, hun zelfstigma. Een samenleving moet zich van die invloed bewust zijn. Dit filmpje en de bijhorende publicatie willen streven naar genuanceerde communicatie over psychische aandoeningen. Naar communicatie die niet stigmatiseert. De twaalf frames en counterframes houden ons een spiegel voor.

Campagne Signaalherkenning: Oproep Getuigen

  • Gepubliceerd op 28/06/2017

In het najaar van 2017 lanceren het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Associatie Beeldvorming (Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) een campagne rond het herkennen van signalen van psychische kwetsbaarheid. Het doel van deze campagne is de algemene bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid bij mensen in hun omgeving en aansporen om hierover in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar hulp.

Video-verslag "Eerste Dag van de Ervaringswerker"

  • Gepubliceerd op 15/06/2017

Succesvolle ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ met steun van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid

Ervaringswerkers worden steeds belangrijker binnen de herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen in de ggz proberen ze anderen te helpen. De ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ op 6 mei 2017, die de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid met OPGanG organiseerde, lokte zo'n 100 deelnemers naar de Hogeschool Gent. Het dagthema was ‘Een inspirerende reis van verbinding’. Bekijk het videoverslag via deze link.

Patrick Colemont en Else Tambuyzer, de OPGanG projectverantwoordelijken bij het VPP, leverden ieder een gewaardeerde bijdrage.