OPGanG Nieuws

Zelfmoordlijn 1813 lanceert online forum voor mensen met zelfmoordgedachten

  • Gepubliceerd op 25/01/2019

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding breidt de Zelfmoordlijn 1813 uit met een online forum. Via dit nieuw, laagdrempelig kanaal kunnen mensen die aan zelfmoord denken online met elkaar in gesprek gaan over hun zelfmoordgedachten. Een ondersteunende dialoog tussen lotgenoten staat hierbij centraal.

Vacature begeleider groepen Geestelijke Gezondheid

  • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform/OPGanG zoeken een begeleider groepen Geestelijke Gezondheid. Hier vind je meer informatie over de vacature. Solliciteren voor 31 januari 2019.

Vacature Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform vzw

  • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform zoekt een beleidsmedewerker. Hier vind je meer informatie over de vacature. Solliciteren voor 31 januari 2019.

Timing terugbetaling psycholoog

  • Gepubliceerd op 10/12/2018

Enkele maanden geleden maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekend dat er in 2019 terugbetaling voorzien wordt voor een consultatie bij de psycholoog. Deze terugbetaling geldt voor enkele veelvoorkomende psychische problematieken zoals angst, depressie en alcoholverslaving. De terugbetaling wordt voorzien voor 4 sessies en is eenmaal verlengbaar met nog eens 4 sessies.

Artikel: Tijdens mijn opname ben ik herboren

  • Gepubliceerd op 08/11/2018

In het artikel van sociaal.net geeft Kristel een mooie omschrijving van de ervaringen tijdens haar opname in een psychiatrische voorziening. Ze geeft aan dat een opname de beste beslissing van haar leven was. Het artikel kan je hier lezen.

Gezocht: Personen met psychische kwetsbaarheid die willen meewerken aan de kwaliteit van zorg

  • Gepubliceerd op 21/09/2018

Als patiënt vind je soms andere uitkomsten van je behandeling belangrijk dan je zorgverleners. Denk maar aan de impact die een bepaalde psychische kwetsbaarheid heeft op je relatie met je familie of het uitvoeren van werk. Hoe een patiënt de uitkomsten van zijn behandeling ervaart wordt meer en meer gemeten aan de hand van zogenaamde ‘patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen’. Via deze methode worden de uitkomsten van een behandeling meer afgestemd op wat patiënten belangrijk vinden.

Voor de ontwikkeling van dergelijke vragenlijsten zijn we op zoek naar (ex-)patiënten die hun ervaringen willen delen over wat voor hen belangrijk is in hun herstel. 

Word je geprikkeld om mee te bepalen welke elementen belangrijk zijn om bij patiënten te bevragen en om je steentje bij te dragen aan kwaliteitsverbetering? Kijk dan in dit artikel of het profiel dat we zoeken bij jou past.

Artikel 'Onderzoeker blikt terug op opname psychiatrisch ziekenhuis'

  • Gepubliceerd op 14/09/2018

Onderzoekster Elke Plovie schreef een mooie getuigenis over haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit toont aan dat er op het vlak van de kwaliteit van zorg nog heel wat verbeterpunten zijn. Je kan het artikel lezen op de website van sociaal.net.

Memorandum lokale verkiezingen 2018

  • Gepubliceerd op 12/08/2018

Op 14 oktober zijn er lokale verkiezingen in Vlaanderen. Om de noden rond geestelijke gezondheidszorg aan de lokale politici te duiden, heeft OPGanG een memorandum opgesteld. Dit memorandum wordt verspreid onder de lokale afdelingen van de verschillende partijen. Op deze manier hopen wij dat er ook in het lokale beleid aandacht is voor geestelijke gezondheid. Het memorandum kan je hier terugvinden.

Werkwinkel Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

  • Gepubliceerd op 09/08/2018

Op 18 en 19 september vindt de 9e editie van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Wilrijk. Op woensdag 19 september voorziet OPGanG een workshop rond dwangmaatregelen 'Geboeid door dwang - een workshop vanuit patiëntenperspectief'. De workshop zal doorgaan van 9u15-10u45. Verdere info is te vinden op de website van het GGZ congres.

Versturen 'weer-op-gang-kaarten'

  • Gepubliceerd op 08/08/2018

Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

In juni verstuurden we de eerste 'weer-op-gang-kaarten' om patiënten hierover te informeren naar verschillende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.