OPGanG Nieuws

Een nieuwe richtlijn in de geestelijke gezondheidszorg : Afzondering en fixatie

  • Gepubliceerd op 13/08/2019

Vlaanderen werkte een nieuwe richtlijn uit over afzondering en fixatie in de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, aan deze richtlijn werkte ook OPGanG mee. De NVKVV (pluralistische beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en ziekenhuisassistenten) interviewde voor hun nieuwsbrief van juni Kris Vaneerdewegh. Kris is hoofd nursing in het OPZC Rekem en werkte als lid van de werkgroep geestelijke gezondheidszorg van de NVKVV ook mee aan de richtlijn.

Terugbetaling psychologische hulp: waar vind je de informatie terug?

  • Gepubliceerd op 02/08/2019

Sinds kort is er een beperkte terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering voor psychologische hulpverlening. Op de website van het RIZIV is hierover alle informatie terug te vinden.

Zit je met iets? Tele-Onthaal gaat non-stop de zomer in

  • Gepubliceerd op 19/07/2019

De zon schijnt, de terrasjes lopen vol en de reiskoffers worden klaar gemaakt.

Maar niet bij Tele-Onthaal: wij nemen nooit vakantie. Onze vrijwilligers blijven ook de hele zomer lang non-stop bereikbaar. 

Je slecht in je vel voelen stopt niet omdat het zomer is. Daarom kan je ook in juli en augustus non-stop je verhaal kwijt bij Tele-Onthaal. Je verhaal kwijt of hulp nodig deze zomer? Bel gratis en anoniem 106 of chat via tele-onthaal.be (elke avond van 18u-23u en woensdag-en zondag vanaf 15u)

Zilverwijzer bevordert de geestelijke gezondheid van ouderen

  • Gepubliceerd op 28/06/2019

Heel wat ouderen hebben het moeilijk tijdens de periode waarin ze verhuizen naar een woonzorgcentrum. Zo’n verhuis gaat vaak gepaard met ziekte of verlies, fysieke achteruitgang, minder sociaal contact … Eén op de vier bewoners van woonzorgcentra toont tekenen van depressie en 11% voelt zich eenzaam. Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwierp daarom de Zilverwijzer om de geestelijke gezondheid van zestigplussers te bevorderen.

Terugbetaling psychologische hulp: Wat zeggen de politieke partijen?

  • Gepubliceerd op 22/05/2019

De terugbetaling van psychologische hulpverlening is beperkt. De drempel voor psychologische hulp blijft daardoor groot. Nochtans kan tijdig ingrijpen veel kosten besparen. In het kader van de verkiezingen stelde de Gezinsbond volgende vraag aan de politieke partijen:  Hoe zien jullie de uitbreiding van de terugbetaling van psychologische hulp?

Kom naar het infomoment en schrijf je in voor de HEE! cursus!

  • Gepubliceerd op 13/05/2019

W.E.M.M.E.L. en Br.E.L. organiseren met ondersteuning van de Leerstoel Waardig levenseinde van deMens.nu aan de VUB en OPGanG, een nieuwe cursus voor ervaringsdeskundigen die een HEE! herstelwerkgroep willen begeleiden. Daarnaast wordt er ditmaal ook op zoek gegaan naar ervaringsdeskundigen die specifiek een herstelwerkgroep voor mensen met een euthanasievraag willen begeleiden. Kom meer te weten in de informatiefolder!

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie klaagt zwaar tekort in de financiering van de psychiatrie aan

  • Gepubliceerd op 17/04/2019

Een zwaar tekort in de financiering van de psychiatrie leidt tot inadequate zorgverlening, wat samengaat met overmatig gebruik van medicatie en meer zelfmoordpogingen. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie gaat in het verweer. ‘Hoe langer je wacht met een behandeling, hoe erger het wordt.’

Website ter preventie, detectie en herstel van burn-out

  • Gepubliceerd op 09/04/2019

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lanceerde op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven: stressburnout.belgie.be.

Beleidsnota: Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 05/03/2019

Moet er een statuut en een wettelijk kader komen voor ervaringsdeskundigen? Met die vraag stapte OPGanG enkele jaren geleden naar het HIVA, het onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Uit onderzoek bleek dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. Het Vlaams Patiëntenplatform er OPGanG werkten de afgelopen jaren verder aan het in kaart brengen van de knelpunten die er nog bestaan.

Update: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 05/03/2019

Ook dit jaar maakte OPGanG opnieuw een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt via de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.