OPGanG Nieuws

Stel jij zorg uit omwille van het coronavirus? Neem deel aan de bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform!

  • Gepubliceerd op 10/04/2020

Het Vlaams Patiëntenplatform wil met een bevraging in kaart brengen hoeveel zorg wordt uitgesteld, welke zorg wordt uitgesteld en wat de gevolgen daarvan zijn.

Verbinding tussen Tele-Onthaal of Awel en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 09/04/2020

De telefonische hulpdiensten Tele-Onthaal en Awel ontvangen in deze coronatijden veel meer oproepen dan anders. Heel wat Vlamingen bellen, mailen of chatten met hen. Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat voor sommigen meer gespecialiseerde psychologische hulp aangewezen is. Dankzij een nieuw digitaal platform kunnen Tele-Onthaal en Awel nu een rechtstreekse verbinding leggen met de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) die vervolgzorg kunnen bieden.

Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud

  • Gepubliceerd op 03/04/2020

Sinds 2019 is er een terugbetaling voorzien voor psychotherapie via de verplichte ziekteverzekering. Deze terugbetaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden was de leeftijd. Er werd enkel terugbetaling voorzien voor personen tussen 18 en 65 jaar. Hierdoor viel een grote groep met nood aan psychologische hulp uit de boot. Na de aankondiging van vorige week heeft minister Maggie De Block beslist dat er een uitbreiding komt van de terugbetaling naar alle leeftijden. De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere beslissing om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen.

Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen

  • Gepubliceerd op 27/03/2020

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, worden videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog nu terugbetaald.

Onderzoek naar psychologisch en sociaal welzijn van de bevolking

  • Gepubliceerd op 25/03/2020

De wereld wordt geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus. Om de verspreiding tegen te gaan, nemen overheden maatregelen die de contacten en activiteiten beperken. Het is belangrijk om te weten welke invloed deze maatregelen hebben op het psychologische en sociale welzijn van de bevolking. Daarom lanceert de UCLouvain een uitgebreid onderzoek om hierover meer te weten te komen. De bevraging is beschikbaar via volgende link: www.uclouvain.be/covidenik.html

Psychisch welzijn in coronatijden - Els Verheyen

  • Gepubliceerd op 24/03/2020

Het is crisis. Voor heel wat mensen in onze psychotherapiepraktijken is het dat al lange tijd. Ze vechten om te overleven, om voldoende stabiel te blijven, om het leven aan te kunnen.

En dan komen er plots allerlei maatregelen van bovenaf en noodberichten van overal. Want je kan geen tv opzetten, geen sociale media bekijken, niet buitenkomen,… of daar is het nieuws dat op je inbeukt. Soms kan het voelen alsof dit er echt niet meer bij kan. Alsof alle veilige grond onder je voeten weggeslagen wordt.

Wat kan je doen in deze toestand om je mentale gezondheid te onderhouden?

Verslag studiedag DSM 5

  • Gepubliceerd op 24/03/2020

Op 5 maart 2020 organiseerde de Hoge Gezondheidsraad een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen. Samen met de OPGanG kernleden bespraken wij de kernpunten van dit advies en formuleerden we enkele standpunten vanuit de patiëntenverenigingen. Beleidsmedewerker Patrick Colemont nam als vertegenwoordiger van OPGanG deel aan deze studiedag.

Gek en Geniaal opnieuw op Canvas

  • Gepubliceerd op 17/03/2020

In Gek en geniaal maken we kennis met vier psychosegevoelige mensen. Allemaal gaan ze de uitdaging aan om samen met een gerenommeerde kunstenaar of artiest een kunstwerk te maken.

Ze geven ons een inkijk in hun persoonlijke leefwereld door hun psychotische ervaringen via kunst te verbeelden. Zo gunnen ze ons een blik in hun leven, hun hoofd en hun ziel, waardoor we de kans krijgen hun psychose beter te begrijpen.

Bron: Te Gek?!

Update 2020: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 21/02/2020

Het Vlaams patiëntenplatform en OPGanG maakten een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt via de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen.

Word patiëntenvertegenwoordiger!

  • Gepubliceerd op 14/02/2020

Ben je begaan met de gang van zaken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Wil jij dat zorg in de ggz verbetert, meer op maat is en de patiënt er centraal staat? Vergader je graag en leer je graag bij over de ggz? Wil je mee beslissen ipv dat er over ons beslist wordt? Ben je zelf psychisch kwetsbaar en wil je je steentje bijdragen aan een betere ggz? Dan is het vertegenwoordigen van patiënten misschien iets voor jou!