OPGanG Nieuws

Timing terugbetaling psycholoog

  • Gepubliceerd op 10/12/2018

Enkele maanden geleden maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekend dat er in 2019 terugbetaling voorzien wordt voor een consultatie bij de psycholoog. Deze terugbetaling geldt voor enkele veelvoorkomende psychische problematieken zoals angst, depressie en alcoholverslaving. De terugbetaling wordt voorzien voor 4 sessies en is eenmaal verlengbaar met nog eens 4 sessies.

Artikel: Tijdens mijn opname ben ik herboren

  • Gepubliceerd op 08/11/2018

In het artikel van sociaal.net geeft Kristel een mooie omschrijving van de ervaringen tijdens haar opname in een psychiatrische voorziening. Ze geeft aan dat een opname de beste beslissing van haar leven was. Het artikel kan je hier lezen.

Gezocht: Personen met psychische kwetsbaarheid die willen meewerken aan de kwaliteit van zorg

  • Gepubliceerd op 21/09/2018

Als patiënt vind je soms andere uitkomsten van je behandeling belangrijk dan je zorgverleners. Denk maar aan de impact die een bepaalde psychische kwetsbaarheid heeft op je relatie met je familie of het uitvoeren van werk. Hoe een patiënt de uitkomsten van zijn behandeling ervaart wordt meer en meer gemeten aan de hand van zogenaamde ‘patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen’. Via deze methode worden de uitkomsten van een behandeling meer afgestemd op wat patiënten belangrijk vinden.

Voor de ontwikkeling van dergelijke vragenlijsten zijn we op zoek naar (ex-)patiënten die hun ervaringen willen delen over wat voor hen belangrijk is in hun herstel. 

Word je geprikkeld om mee te bepalen welke elementen belangrijk zijn om bij patiënten te bevragen en om je steentje bij te dragen aan kwaliteitsverbetering? Kijk dan in dit artikel of het profiel dat we zoeken bij jou past.

Artikel 'Onderzoeker blikt terug op opname psychiatrisch ziekenhuis'

  • Gepubliceerd op 14/09/2018

Onderzoekster Elke Plovie schreef een mooie getuigenis over haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit toont aan dat er op het vlak van de kwaliteit van zorg nog heel wat verbeterpunten zijn. Je kan het artikel lezen op de website van sociaal.net.

Memorandum lokale verkiezingen 2018

  • Gepubliceerd op 12/08/2018

Op 14 oktober zijn er lokale verkiezingen in Vlaanderen. Om de noden rond geestelijke gezondheidszorg aan de lokale politici te duiden, heeft OPGanG een memorandum opgesteld. Dit memorandum wordt verspreid onder de lokale afdelingen van de verschillende partijen. Op deze manier hopen wij dat er ook in het lokale beleid aandacht is voor geestelijke gezondheid. Het memorandum kan je hier terugvinden.

Werkwinkel Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

  • Gepubliceerd op 09/08/2018

Op 18 en 19 september vindt de 9e editie van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Wilrijk. Op woensdag 19 september voorziet OPGanG een workshop rond dwangmaatregelen 'Geboeid door dwang - een workshop vanuit patiëntenperspectief'. De workshop zal doorgaan van 9u15-10u45. Verdere info is te vinden op de website van het GGZ congres.

Versturen 'weer-op-gang-kaarten'

  • Gepubliceerd op 08/08/2018

Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

In juni verstuurden we de eerste 'weer-op-gang-kaarten' om patiënten hierover te informeren naar verschillende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.

Minder heropnames bij inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 06/08/2018

Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat. Een samenvatting van het onderzoek kan je lezen via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minder-heropnames-bij-inzet-ervaringsdes...

Terugbetaling psycholoog: Mensen moeten op tijd hulp kunnen zoeken

  • Gepubliceerd op 25/06/2018

Volwassenen die kampen met psychische problemen zoals angststoornissen, depressie, alcoholverslaving, zullen vanaf dit najaar nog maar 11 euro moeten betalen als ze naar de psycholoog gaan. Ze hebben hiervoor wel een voorschrift nodig van de huisarts of psychiater. De terugbetaling geldt voor 4 sessies en kan eventueel nog verlengd worden met 4 extra sessies. 

Update: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 08/03/2018

Ook dit jaar maakten we een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. De terugbetaling van consultaties bij een psycholoog, psychotherapeut of klinisch orthopedagoog zijn niet inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering. Ziekenfondsen betalen hier soms een deel van terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt door de ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.