Archief

Volgende evenementen zijn reeds afgelopen.

Netwerkdag OPGanG

Thema

“Netwerkdag ervaringsdeskundige initiatieven”        

       DENK mee, samen OPWEGG, met LEF en andere WED’s en WEP’s.  

Achtergrond

In verschillende regio’s in Vlaanderen zijn er in de voorbije jaren diverse initiatieven van ervaringsdeskundigen ontstaan. We denken hierbij aan: DENK, OPWEGG, LEF, WED,…

Hun werking bestaat uit verschillende structuren en ze staan in verschillende stadia. Waar loopt het goed, wat zijn kansen, wat kan beter, welke vragen leven er? Daar willen we met de kern- en netwerkleden van OPGanG over nadenken. Ook voor onze patiëntenverenigingen zal dit zeker een leerrijke activiteit worden. Niet alleen omwille van herkenbare situaties, maar ook voor de ideeën die zullen ontstaan!  

Planning

In het eerste deel geven de initiatieven van ED een korte presentatie over hun organisatie: wat zijn de krachten en waar liggen de knelpunten.

In een tweede gedeelte wordt er in kleinere groepjes samengezeten waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Ten slotte eindigen we met actiepunten rond wat we van elkaar kunnen leren.


 • 25/10/2018
 • Vlaams Patiëntenplatform, Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
 • Enkel op uitnodiging

Ledendag UilenSpiegel

Op zaterdag 20 oktober organiseert UilenSpiegel hun jaarlijkse ledendag van 10.00u-17.30u in Brussel.

Hoe verloopt de dag? (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • 09:30      Onthaal met koffie en thee
 • 10:00      Welkom door Ingrid Jongeneelen, voorzitter
 • 10:10      Debat: “Werk: heilzaam of nefast voor de gezondheid?” met Magda Coture, (adjunct federaal coördinator FOD Volksgezondheid), Elke van den Brandt (Groen), Eline Bruneel (Vlaams Patiëntenplatform) en Ann Callebert (klinisch psychologe en ervaringsdeskundige) onder leiding van moderator Guy Tegenbos met inleidende getuigenis door ervaringsdeskundige Els Draeck.
 • 11:40      Muzikaal intermezzo
 • 12:00      Broodjeslunch      
 • 13:30      Proclamatie poëziewedstrijd 2018 en uitreiking Kronkelprijs
 • 14:30      Muzikaal intermezzo
 • 14:45      Lezing (A) door Nic Balthazar "Everybody Happy. Kies voor meer geluk!" ofwel Meet and Greet (B) met Ann Callebert en/of Pieter Gouvart ofwel
 • Gegidste wandeling (C) “Buurt in de kijker”
 • 16:00      Uitroeping vrijwilliger van het jaar en afsluitend muzikaal intermezzo
 • 16:30 – 17:30  Receptie

Meer info vind je op de website van UilenSpiegel.

 • 20/10/2018 09:30u
 • Hovenierstraat 45 1080 Brussel
 • Congres / Open evenement

12e editie Forum Ups & Downs

Op zaterdag 13 oktober organiseert Ups & Downs de 12e editie van hun forum. 

De studiedag gaat door in het Provinciehuis in Leuven. Een rits boeiende sprekers tekent present: Michael Portzky, prof. dr. Stephan Claes en Annelies Brosens (Laïs). 

Ook Maaike Cafmeyer, de 'meter' van Ups en Downs zal aanwezig zijn. Zij zal de zevende Ups & Downs-prijs uitreiken. De studiedag richt zich tot personen met een bipolaire stoornis, hun omgeving en hulpverleners. 

Voor meer informatie over programma en inschrijvingen, Klik hier

 • 13/10/2018 13.00u Onthaal en registratie 17.00u Receptie
 • Provinciehuis Vlaams-Brabant (Provincieplein 1, 3000 Leuven)
 • Congres / Open evenement

Werelddag Geestelijke Gezondheid: Samen veerkrachtig

Op 10 oktober vindt de World Mental Health Day van de World Health Organization plaats. Voor het vierde jaar wordt er ook een Vlaamse versie georganiseerd om de geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. De Vlaamse versie duurt echter 10 dagen van 1-10 oktober. Tijdens deze dagen zijn er verschillende activiteiten over heel Vlaanderen in het teken van het centrale thema "Samen veerkrachtig". Nieuw dit jaar zijn de veertochten die georganiseerd worden. Dit is een wandeling samen met vrienden, familie of anderen die je veerkracht opkrikt. Meer informatie over de activiteiten en veertochten vind je hier.

 • 01/10/2018
 • Verschillende locaties in Vlaanderen
 • Open evenement

9e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

Op 18 en 19 september vindt de 9e editie van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Wilrijk met als centrale thema "Allemaal anders". Op woensdag 19 september voorziet OPGanG een workshop rond dwangmaatregelen: 'Geboeid door dwang - een workshop vanuit patiëntenperspectief'. In onze workshop laten we de deelnemers ervaren welke impact een dwangmaatregel kan hebben op een persoon. Via interactieve rollenspelen bekijken we veelvoorkomende situaties en de verschillende manieren waarop hulpverleners hiermee kunnen omgaan. Het doel is om samen met het publiek na te gaan op welke manier dwangmaatregelen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

De workshop zal doorgaan van 9u15-10u45. Verdere info is te vinden op de website van het GGZ congres.

 • 18/09/2018
 • Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
 • Congres / Open evenement

Studiedag ''Balanceren tussen autonomie en verbondenheid' OPZ Geel

Op donderdag 7 december 2017 organiseert het OPZ Geel voor de dertiende keer op rij een studiedag, dit jaar met als thema 'Balanceren tussen autonomie en verbondenheid'.

Voor meer informatie (visietekst, programma, abstracts, inschrijvingsformulier) kunt u terecht op www.opzgeel.be.

Autonomie en verbondenheid: het zijn twee belangrijke polen in ons menselijk bestaan. De ene pool staat voor ieders vrijheid en voor de waardigheid van het eigen bestaan. De andere pool betreft onze nood aan verbindingen met anderen en de betrokkenheid op elkaar. De ervaring leert dat de twee polen niet zonder elkaar kunnen. Autonomie zonder verbondenheid kan leiden tot een wat eenzaam-kille positie van zelfstandigheid, die de warme betrokkenheid van anderen mist. Verbondenheid zonder de erkenning van de uniciteit en de eigen integriteit van ieder van ons kan leiden tot een verstikkend wij-gevoel. Het zijn ook twee items die voortdurend in het maatschappelijk-politiek debat en in de samenleving op de voorgrond staan. Vaak staan ze in een spanningsveld. Het gaat om de levensdomeinen van wonen, werken en dergelijke. Ook in de zorg voor psychisch kwetsbare mensen spelen autonomie en verbondenheid een grote rol. Uitgaande van vragen en van ontwikkelingen in aanpak en methodiek, belichten we het thema vanuit diverse perspectieven. We zoeken naar handvatten voor de praktijk en naar beleidsaanbevelingen.

In de plenaire lezingen komen volgende thema’s aan bod: ■ Wabi Sabi – over imperfectie, tegenstellingen en spanningsvelden in de hulpverlening ■ Ook eenzame fietsers zijn passagiers ■ Zelfzorg en verbondenheid.

In de keuzesessies komen aan bod: ■ ‘Naar onszelf durven kijken’ als zorgprofessionals ■ Autonomie en verbinding in palliatieve en crustatieve zorg ■ ACTief herstellen in verbondenheid met je eigen waarden ■ Werken met SEO-R2 bij psychisch kwetsbare (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking ■ Zoeken naar balans bij personen met ernstige emotieregulatieproblemen ■ Alleen samen & samen alleen in PMT-sessies.

 • 07/12/2017
 • Cultuurcentrum De Werft Geel
 • Congres / Open evenement

Forum Ups & Downs

11e editie Zaterdag 7 oktober 2017 van 13u tot 17u

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert Ups & Downs, de vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving, de 11de editie van haar Forum. Naast de kernwoorden Herstel en Veerkracht is het thema: "Hoe op een positieve manier greep krijgen op je ziekte".

De studiedag gaat door in het vormingscentrum Guislain in Gent. Een rits boeiende sprekers tekent present: Dr. psychiater Erik Thys, Dr. David Dewulf en presentatrice Evi Hanssen. Uiteraard ontbreekt ook Maaike Cafmeyer, onze “meter” niet. Zij zal de zesde Ups & Downs-prijs uitreiken. 

De studiedag richt zich tot personen met een bipolaire stoornis, hun omgeving en hulpverleners. Voor meer informatie over programma en inschrijvingen, zie folder Forum 2017.

 • 07/10/2017 13.00 onthaal en registratie 13.30 verwelkoming 17.00 receptie
 • Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

Nationale Conventie Narcotics Anonymous - 30 jaar -

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het bestaan van NA in België organiseert Narcotics Anonymous een nationale conventie te Wezemaal (provincie Vlaams-Brabant, nabij Leuven) van 26 tot en met 28 mei 2017. Tevens wordt er op vrijdag 26 mei een forum rond het thema verslaving georganiseerd, waar professionals uit de medische, sociale en juridische hulpverlening, waarmee NA wereldwijd op verschillende manieren samenwerkt, de mogelijkheid wordt aangeboden samen te komen. Dit forum is gericht aan alle professionele hulpverleners die geregeld in aanraking komen met verslaafden en die geïnteresseerd zijn in onze werking en de meerwaarde voor het hersteltraject. Ook diegenen die al kennis hebben gemaakt met NA zijn van harte welkom om hun ervaringen met ons en andere professionals te delen.

www.na-belgium.org

 • 26/05/2017 15u: Ontvangst en presentatie over werking en meerwaarde van NA 16u: Forum=Uitwisseling van ervaringen van professionals 17u: Twee verhalen van herstellende verslaafden en hun zoektocht naar herstel (Eén Nederlandstalig en één Franstalig verhaal) 20u: Officiële opening van NA-Conventie met persoonlijk verhaal van Joe J.
 • Ontmoetingscentrum “De Eenheid” Aarschotsesteenweg 383 3111 Wezemaal
 • Congres / Open evenement

Trefdag - de stem van de familie

Voor welke uitdagingen staat Similes? Met deze trefdag wil Similes graag inspraak geven hierover en de recente noden en ervaringen van familieleden en naastbetrokkenen beluisteren. Het helpt hen helder te krijgen welke de huidige knelpunten zijn en welke prioriteiten ze kunnen leggen in het Similes van morgen. Deze trefdag is een uitgelezen kans om je stem te laten horen. Er wordt gewerkt met de Open Space methodiek. Soms wordt tijdens de netwerkmomenten (koffiepauze, lunch) van een congres de beste informatie uitgewisseld. Op dit principe is Open Space gestoeld. Het is een ‘zelforganiserende’ conferentie, zonder formele agenda, die opkomende/vernieuwende ideeën in een organisatie verkent.

Deelnameprijs: € 10 op voorhand te storten op rekeningnr. BE71 0011 0730 0769 met vermelding ‘ledentrefdag’.
Inschrijving is noodzakelijk vóór vrijdag 12 mei 2017 via de website, logistiek@similes.be of tel 016 244201.
Meer weten? Hier vind je de flyer en de folder.

 • 20/05/2017
 • Sociale Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen - ingang gebouw B, Voskenslaan 270, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

"Zorg voor kwetsbare mensen” – Een bijdrage vanuit de presentietheorie

Meer uitleg over dit colloquium vind je in de bijlage.

Inschrijvingen vóór 2 mei 2017 via kamillus.inschrijvingen@fracarita.org

 • 09/05/2017
 • Universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus, Bierbeek
 • Lezing / Open evenement

Eerste dag van de Ervaringswerker

Op 6 mei 2017 heeft de eerste dag van de ervaringswerker in de geestelijke gezondheidzorg plaats.

Graag nodigen we alle actieve ervaringswerkers in Vlaanderen uit om op deze dag van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en een “inspirerende reis van verbinding” te maken om ervaringswerk de plaats te geven die het verdient.

Meer informatie is te vinden op www.herstelplatform.be/dagew2017

 • 06/05/2017 9u30 onthaal met koffie 10u00-16u30:programma
 • Hogeschool Gent, campus Schoonmeersen, gebouw B, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

Nationale Herkennningsdag Brussel 8 april 2017

een initiatief van slachtoffers van seksueel misbruik, van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, i.s.m. kardinaal Jozef De Kesel e.a. religieuze oversten van België

Openbaar programma in de voormiddag - tweetalig en vrij toegankelijk voor iedereen -

Namiddagprogramma - hiervoor is inschrijven noodzakelijk - Het namiddagprogramma is enkel toegankelijk voor slachtoffers en hun partner, begeleiders, bisschoppen, oversten en andere pastores en de teams van de Opvangpunten.

Inschrijven is nodig via linda_opdebeeck@hotmail.com of bellen naar Linda Opdebeeck, 0497/84.19.81. Dit kan tot en met 25 maart 2017. Bij die inschrijving is een (gratis) warm middagmaal inbegrepen.

Meer details vindt u in de uitnodiging.

 • 08/04/2017
 • Basiliek van Koekelberg , Brussel
 • Congres / Open evenement

Zorg bieden in de realiteit van vandaag. De rol van ervaringsdeskundigheid in herstel

 • Masterclass ervaringsdeskundigheid door Wilma Boevink (voormiddag, te Gent)
 • De rol van ervaringsdeskundigheid in herstel met sprekers Wilma Boevink en Brenda Froyen (namiddag, te Sint-Denijs-Westrem)

Inschrijven via geps.studiedag@gmail.com

Meer info: foldergeps10februari2017.pdf

 • 10/02/2017
 • PC Gent-Sleidinge Campus Gent en PZ Sint-Camillus Sint-Denijs Westrem
 • Congres / Open evenement

Meet the Xperts

Op 12 en 13 december 2016 organiseert Brenda Froyen samen met Rokus Loopik en Astare in de Zorg het congres Meet the experts IV. Doel van het congres: ‘experts (ervaringsdeskundigen) die hun kennis en ervaringen delen met hulpverleners'. Ze willen echter ook hulpverleners aan het woord laten omdat er geen wij en zij is, alleen vele mensen met een kwetsbaarheid.

Er komen 5 sprekers uit Amerika, 2 uit Engeland, 1 uit Moldavië en veel mensen uit België en Nederland. Op 12 december vindt het grote Festival plaats en op 13 december is er plaats voor 150 mensen die een verdiepende Master Class kunnen bijwonen. Meer info op https://www.meetthexperts.nl

 • 12/12/2016
 • De Roma, Antwerpen
 • Open evenement

2017: het einde van beschut wonen?

Onder de titel ' 2017: het einde van beschut wonen?' wil vzw Hand in Hand samen met u nadenken over de toekomst van beschut wonen en ruimer de geestelijke gezondheidszorg. Dit met enkele uitgenodigde sprekers ( n.l. Marianne Farkas, Artie Van Tuijn, Detlef Petry, Brenda Froyen, Geoff Shepherd en Grieke Forceville), mensen uit de sector en de overheid, cliënten/ ervaringsdeskundigen en familieleden.

Meer info vind je op de website.

 • 08/11/2016
 • Het Pand (Gent)
 • Open evenement

Infomoment en Opleiding: "Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de GGZ"

Graag willen we het ‘Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de Geestelijke GezondheidsZorg’ onder de aandacht brengen dat in februari 2017 van start gaat. Dit aanbod is tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen vertegenwoordigers van GGZ-cliënten (waaronder OPGanG) en hun familieleden, de dienst OGGPA van de provincie Antwerpen, hulpverleners en de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More.

Deze opleiding is uniek in de regio Antwerpen en Kempen. Met dit aanbod speelt Thomas More in op een belangrijke ontwikkeling in het zorglandschap. Hier vind je de flyer met doelstellingen en praktische info. Meer informatie over de tijdlijn van de selectie van de kandidaten vind je op deze link. Op 24 oktober gaat er een infosessie door op Campus National.

 • 24/10/2016 Infomoment
 • Thomas More Campus National, Kronenburgstraat 62-68, 2000 Antwerpen
 • Open evenement

Symposium Groeien in herstel - samen in balans

Herstel is een begrip dat steeds meer ruimte wint in de geestelijke gezondheidszorg. Maar wat betekent herstel nu eigenlijk? Hoe verhoudt herstel zich tot genezen? In welke mate werken we nu al met herstelgerichte thema’s in onze dagelijkse zorg? Vinden ervaringsdeskundigen dat we herstelgericht werken? Hoe gaan we als hulpverleners om met concepten als empowerment, participatie en ervaringsdeskundigheid? Vervangt herstelondersteunende zorg de huidige manier van werken? Kan je in elke situatie en op elk moment van de behandeling herstelgericht aan de slag gaan?

Tijdens het Symposium Groeien in Herstel staat het OPZC Rekem stil bij deze vragen. Je maakt kennis met het theoretische concept herstel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Vervolgens brengen ervaringsdeskundigen good practices van herstelgerichte zorg.

Meer info en inschrijven: http://opzcrekem.be/vormingen/groeien-herstel. (Inschrijven kan tot 30 september 2016)

 • 11/10/2016 8u30
 • CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10, 3620 Lanaken
 • Open evenement

Werelddag geestelijke gezondheid

Reeds verschillende jaren wordt door de World Federation for Mental Health (WFMH) de werelddag van de geestelijke gezondheid georganiseerd. Op deze dag willen we de geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen. Omdat dit een hoofdzaak is. In 2016 is het thema ‘Samen veerkrachtig’. Hiermee willen we Vlaanderen wijzen op een “hoofd-zaak”: ‘Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht!’.

Oproep: Organiseer je met je vereniging, je gemeente, je voorziening, je collega’s, je buurt, je klas, je ploeg, je groep een actie die bij het thema aansluit, ga naar de oproep-pagina en laat het weten aan de organisatie.

Meer info: http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/werelddag-2016

Volg op Twitter: @samenveerkrachtig en via de hashtag #samenveerkrachtig

 • 10/10/2016
 • Vlaanderen en wereldwijd
 • Open evenement

8ste Geestelijke Gezondheidszorgcongres

Op 20 en 21 september vindt in Wilrijk het 8ste GGZ-congres plaats. Deze editie heeft als boeiende leidraad: ‘Creatief in de geest, innovatief in de zorg’. OPGanG en zijn leden verzorgen er ook enkele presentaties. Meer informatie vind je op www.ggzcongres.be.

 • 20/09/2016 om 9u. Het GGZ congres start op 20/09/16 en eindigt op 21/09/16.
 • Wilrijk
 • Congres / Open evenement