OPGanG Nieuws

Website ter preventie, detectie en herstel van burn-out

  • Gepubliceerd op 09/04/2019

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) lanceerde op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven: stressburnout.belgie.be.

Beleidsnota: Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 05/03/2019

Moet er een statuut en een wettelijk kader komen voor ervaringsdeskundigen? Met die vraag stapte OPGanG enkele jaren geleden naar het HIVA, het onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Uit onderzoek bleek dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. Het Vlaams Patiëntenplatform er OPGanG werkten de afgelopen jaren verder aan het in kaart brengen van de knelpunten die er nog bestaan.

Update: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 05/03/2019

Ook dit jaar maakte OPGanG opnieuw een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt via de aanvullende voordelen van de ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.

Zeven adviezen om anders te communiceren over geestelijke gezondheid

  • Gepubliceerd op 08/02/2019

Wanneer de media psychische aandoeningen benaderen vanuit negatieve beeldvorming, versterken ze de stigma’s rond mensen die ermee leven. Meer genuanceerd zijn en simplisme vermijden is nochtans niet zo ingewikkeld.

Zelfmoordlijn 1813 lanceert online forum voor mensen met zelfmoordgedachten

  • Gepubliceerd op 25/01/2019

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding breidt de Zelfmoordlijn 1813 uit met een online forum. Via dit nieuw, laagdrempelig kanaal kunnen mensen die aan zelfmoord denken online met elkaar in gesprek gaan over hun zelfmoordgedachten. Een ondersteunende dialoog tussen lotgenoten staat hierbij centraal.

Vacature begeleider groepen Geestelijke Gezondheid

  • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform/OPGanG zoeken een begeleider groepen Geestelijke Gezondheid. Hier vind je meer informatie over de vacature. Solliciteren voor 31 januari 2019.

Vacature Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform vzw

  • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform zoekt een beleidsmedewerker. Hier vind je meer informatie over de vacature. Solliciteren voor 31 januari 2019.

Timing terugbetaling psycholoog

  • Gepubliceerd op 10/12/2018

Enkele maanden geleden maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekend dat er in 2019 terugbetaling voorzien wordt voor een consultatie bij de psycholoog. Deze terugbetaling geldt voor enkele veelvoorkomende psychische problematieken zoals angst, depressie en alcoholverslaving. De terugbetaling wordt voorzien voor 4 sessies en is eenmaal verlengbaar met nog eens 4 sessies.

Artikel: Tijdens mijn opname ben ik herboren

  • Gepubliceerd op 08/11/2018

In het artikel van sociaal.net geeft Kristel een mooie omschrijving van de ervaringen tijdens haar opname in een psychiatrische voorziening. Ze geeft aan dat een opname de beste beslissing van haar leven was. Het artikel kan je hier lezen.

Gezocht: Personen met psychische kwetsbaarheid die willen meewerken aan de kwaliteit van zorg

  • Gepubliceerd op 21/09/2018

Als patiënt vind je soms andere uitkomsten van je behandeling belangrijk dan je zorgverleners. Denk maar aan de impact die een bepaalde psychische kwetsbaarheid heeft op je relatie met je familie of het uitvoeren van werk. Hoe een patiënt de uitkomsten van zijn behandeling ervaart wordt meer en meer gemeten aan de hand van zogenaamde ‘patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen’. Via deze methode worden de uitkomsten van een behandeling meer afgestemd op wat patiënten belangrijk vinden.

Voor de ontwikkeling van dergelijke vragenlijsten zijn we op zoek naar (ex-)patiënten die hun ervaringen willen delen over wat voor hen belangrijk is in hun herstel. 

Word je geprikkeld om mee te bepalen welke elementen belangrijk zijn om bij patiënten te bevragen en om je steentje bij te dragen aan kwaliteitsverbetering? Kijk dan in dit artikel of het profiel dat we zoeken bij jou past.