Evenementen

Hieronder vind je evenementen die interessant zijn voor patiënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen.

Dag van de ervaringswerker - 12 september 2019

De ervaring van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is van onschatbare waarde voor de geestelijke gezondheidszorg. Maar in de praktijk vindt ervaringswerk traag ingang in de hulpverlening. Er is nog werk aan de winkel rond opleiding, tewerkstelling, cultuurwijziging,…En co-creatie is een uitdaging. Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid organiseert de tweede dag van de ervaringswerker waar bekeken wordt hoe we die drempels kunnen wegwerken en kansen kunnen creëren. Meer informatie volgt!

 • 12/09/2019
 • Meer informatie volgt
 • Congres / Open evenement

10-daagse van de geestelijke gezondheid

Samen met de Vlaamse Logo’s, het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en Te Gek!?, richt het Vlaams Instituut Gezond Leven 10 dagen lang de schijnwerpers op geestelijke gezondheid. En daar kan jij bij helpen. Benieuwd hoe?

Wat is de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid?

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Doel: ‘goed in je vel zitten’ en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken. 

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale gezondheid spreken als het niet goed gaat? Daarom is het belangrijk én nodig om te werken aan geestelijke gezondheid nog vóór er zich problemen stellen. En dat doen we tijdens de 10-daagse. Door positieve geestelijke gezondheid aandacht te geven, creëren we tegelijkertijd meer begrip voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Tijdens de 10-daagse tellen we trouwens af naar 10 oktober: naar de internationale dag van de geestelijke gezondheid of de ‘World Mental Health Day’. Die dag wil bij het brede publiek bewustzijn creëren rond geestelijke gezondheid in het algemeen en rond problemen op het vlak van geestelijke gezondheid in het bijzonder.

Tijd voor actie!

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’ roepen we iedereen op om tijdens de 10-daagse een actie te organiseren die mentaal welbevinden en veerkracht in de kijker zet. Die acties kunnen zich richten tot inwoners, bezoekers, werknemers, leerlingen, studenten, buurtbewoners …

Veerkracht is belangrijk. Want veerkracht zorgt ervoor dat je je - zelfs bij tegenslag - goed in je vel blijft voelen, en dat je er misschien nog sterker uitkomt. Je omringd voelen door mensen en weten dat je op hen kan terugvallen als het even minder gaat, is goed voor je veerkracht. Je kunt elkaars veerkracht ondersteunen en versterken: samen sta je nóg sterker. Dat is waar ‘Samen Veerkrachtig’ letterlijk voor staat.

Zelf een actie organiseren? Doen!

Wil jij zelf een evenement of actie op poten zetten die mentale gezondheid op een positieve of ludieke manier belicht? Dat kan!

Je bruist misschien van ideeën … Vlieg er dan meteen in. Weet je niet goed hoe te beginnen? Geen paniek. In onze inspiratiegids vind je activiteiten die je op weg helpen. Wat denk je van ‘soep met babbeltjes’ of ‘gelukskoekjes bakken’?

In de inspiratiegids vind je ook de Vlaamse actie. Dat is een laagdrempelig initiatief waaraan we zo veel mogelijk diensten, organisaties, ondernemingen en lokale besturen willen laten deelnemen. Zo bereiken en sensibiliseren we meer mensen. In 2019 is deze actie ‘Spreuken in het straatbeeld’.

Sta je te popelen om ermee te beginnen? Download de inspiratiegids dan meteen! 

Meer info vind je op www.samenveerkrachtig.be.

 • 01/10/2019
 • Vlaanderen
 • Open evenement

Tweedaags congres: De familiereflex in het hart van de storm

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw organiseert dit najaar een tweedaags congres. De rode draad doorheen deze tweedaagse is

‘De familiereflex in het hart van de storm’.

Zowel binnen de kinder- en jeugdzorg als volwassenen- en ouderenzorg krijg je als hulpverlener te maken met situaties die gezinnen of families uit evenwicht brengen. Tijdens dit prikkelende congres stellen we expertises, methodieken en ervaringen voor uit binnen- en buitenland om familie ook op die momenten te betrekken.

Noteer 21 en 22 november 2019 alvast in uw agenda!

 • 21/11/2019
 • Bluepoint Berchem, Filip Williotstraat 9 2600 Berchem
 • Congres / Open evenement

Archief

Volgende evenementen zijn reeds afgelopen.

Body Positivity Event - Wereld Eetstoornis Actiedag

Op zondag 2 juni 2019 neemt ANBN opnieuw deel aan de Wereld Eetstoornis Actiedag. Over de hele wereld wordt die dag aandacht gevraagd voor de eetstoornisproblematiek. ANBN wil het dit jaar over een positieve boeg gooien, met de organisatie van een heus Body Positivity Event.

Deze dag staat open voor iedereen! Met of zonder complexe band met eten, voor jong en oud(er), voor familie en vrienden, voor iedereen die ervaring wil opdoen met wat kan helpen om je goed in je vel te voelen!

Meer informatie vind je hier terug!

 • 02/06/2019
 • UCLL - Departement Sociale School Heverlee Groeneweg 151, 3001 Heverlee
 • Open evenement

(Z)onder invloed? Studiedag voor gezinsleden van mensen met een alcohol- of ander drugprobleem

Er zijn heel wat mensen die drank, drugs of pillen misbruiken, of overmatig gokken of gamen. Maar voor elk van hen is er een veelvoud aan gezinsleden die onder de impact van dat probleem lijden. De DrugLijn wil deze mensen een stem geven, aan hun noden tegemoetkomen, en hun rol in de aanpak van problemen erkennen. Daarom organiseren VAD en De DrugLijn de tweejaarlijkse studiedag (Z)onder Invloed, voor ouders, partners, kinderen, broers, zussen en andere naastbetrokkenen.

Zaterdag 11 mei 2019
Deze studiedag over verslaving in het gezin gaat door op zaterdag 11 mei 2019 (9.30u-14u), in het Vlaams Parlement te Brussel. Je krijgt er de mogelijkheid om jezelf te informeren, te praten met lotgenoten, vragen te stellen, … Tijdens de lezingen en gespreksgroepen komt dit allemaal aan bod.

Is zo'n studiedag wel iets voor mij?

(Z)onder Invloed richt zich niet tot de mensen die gebruiken zelf, maar specifiek tot hun directe omgeving.

Heb je dus een ouder, partner, kind, broer of zus die problemen heeft met alcohol of andere drugs? Of die te veel gokt of gamet?

Wil je dan beter begrijpen hoe het komt dat mensen met een verslaving zo moeilijk kunnen stoppen of minderen? Wil je tips over hoe er zelf mee om te gaan? Op de studiedag vind je antwoorden op deze vragen. Je kan er ook terecht met juridische vragen, en krijgt informatie over zelfhulpgroepen.

Ook begeleiders, hulpverleners en preventiewerkers met een hart voor naastbetrokkenen zijn welkom.

Interesse?

Surf naar https://www.vad.be/opleidingen/vad-studiedagen/onder-invloed/gezin voor meer info en inschrijvingen.

 • 11/05/2019
 • Vlaams Parlement, ingang via ‘De Loketten’, Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel (https://www.vlaamsparlement.be/bezoeken/hoe-bereikt-u-het-vlaams-parlement)
 • Open evenement

Studiedag participatie en herstel 04/04/19

UilenSpiegel en Similes blikken terug op 10 jaar participatie binnen het project PSY107. Welke impact heeft de participatie van gebruikers en hun omgeving op de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg? Hoe kan de inbreng van patiënten en hun families in het herstelproces vergroten? Hoe beter inzetten op continuïteit van zorg en maatschappelijke inclusie? 

Wanneer? Donderdag 4 april 2019 van 9u30 tot 16u30 

Waar? FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel zaal Storck. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt zich tegenover het Zuidstation. Het is gemakkelijk toegankelijk met het openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram), maar ook met de fiets en auto. 

Voor wie? Voor patiënt- en familie-ervaringsdeskundigen. Voor professionals in welzijn en zorg die mee willen inzetten op sociale inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid

PROGRAMMA

Vanaf 8u30 Registratie en ontvangst met koffie en thee Start voormiddagprogramma om 9u30 met inbreng van Stefaan Baeten, algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus de bejegening van patiënten en hun familie, volop in beweging 

Else Tambuyzer, coördinator vertegenwoordiging bij het Vlaams Patiëntenplatform terugblik met patiënt- en familievertegenwoordigers op 10 jaar participatie binnen psy 107 

Ann Callebert, herstelgerichte psychologe, auteur en ervaringsdeskundige herstel en vermaatschappelijking, hand in hand?!

Lunch om 12u00 en start namiddagprogramma om 13u00 met inbreng van Dr. Kirsten Catthoor, psychiater en wetenschappelijk secretaris van de VVP stigma als obstakel 

Steven Ingelbrecht, algemeen directeur Covias de kracht van herstel 

panelgesprek o.l.v. Lies Martens met o.a. Magda Coture, Steven Ingelbrecht en David Dol 

Gedurende de dag nemen verschillende patiënt- en familie-ervaringsdeskundigen het woord: Els Draeck, Geert Van Isterdael, Greet Laureys, Guy Surmont , Katrien Jacobs, Nathalie Albert, Lindsay Hacke, Marleen Van Staey, Olivia Francoys en Rik Van Laeken 

De dag wordt ingeleid door Harmen Lecok, raadgever geestelijke gezondheidszorg en verslavingen van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Om 16u00 een slotwoord van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Inschrijven kan via studiedag.participatiegmail.com

 • 04/04/2019
 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zaal Storck, 1070 Brussel
 • Congres / Open evenement

Therapiewinst: Een revolutie in de Geestelijke Gezondheidszorg

Psychologische behandelingen werken beter dan velen denken. Dit is positief nieuws. Helaas is deze hulp vaak niet beschikbaar voor zij die er nood aan hebben. Het is nochtans een economisch feit dat investeringen in psychologische therapie zich ruimschoots terugbetalen door middel van een gezonde, sociale en productievere samenleving.

In Engeland werden deze argumenten gehoord en startte in 2007 een uniek project. Prof. dr. David Clark is de grondlegger van het Improving Access to Psychological Therapies project, dat zich richt op het behandelen van depressie, angst en andere veelvoorkomende psychische problemen. Dit project kan sindsdien indrukwekkende cijfers voorleggen, wat gemaakt heeft dat de Engelse politiek overtuigd is van de noodzaak en meerwaarde om er verder in te investeren.

David Clark zal op 8 maart vertellen hoe psychologie, economie en politiek moeten samenwerken om effectieve psychologische therapieën op grote schaal beschikbaar te maken. Na zijn uiteenzetting wordt het debat geopend over hoe ook wij in België grote stappen vooruit kunnen zetten richting een psychisch gezonder land, met als volgende horde de verkiezingen in mei 2019.

Hier vind je de flyer van dit evenement terug.

Wanneer: Vrijdag 8 maart 2019 van 14u tot 16u met een aansluitende receptie.
Waar: KU Leuven, Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, 3000 Leuven, Aula Michotte.

Kostprijs: gratis, maar gelieve voor 1 maart in te schrijven via www.ppw.kuleuven.be/clep/therapiewinst.
E-mail kris.martens@kuleuven.be

Panel: prof. dr. David Clark, Jef Adriaenssens (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), Gorik Kaesemans (Zorgnet-Icuro), Harmen Lecok (adviseur GGZ voor het Kabinet van Federaal Minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Asiel en Migratie), prof. dr. Jeroen Luyten (KU Leuven,Gezondheidseconomie), prof. dr. Pierre Philippot (UCLouvain, Klinische Psychologie).         Moderator: prof. dr. Dirk Hermans (KU Leuven).

 • 08/03/2019
 • KU Leuven, Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, 3000 Leuven, Aula Michotte
 • Lezing / Open evenement

Studiedag “De kracht van de ervaringswerker” 04/02/19

Ervaringsdeskundigheid is een hot item. Ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers worden op diverse terreinen ingezet: de residentiële zorg, ambulante programma’s, onderwijs, preventie, …
Maar hoe groei je vanuit levenservaring naar ervaringsdeskundigheid en wanneer kan/mag je jezelf een professionele ervaringswerker noemen?

De eerste stappen tot professionalisering van de ervaringsdeskundige werden gezet in 2014 door verschillende partners uit het werkveld, werkgevers en ervaringsdeskundigen. Dit samen nadenken en reflecteren over het versterken van de positie van de ervaringswerker was de start van een nog steeds lopend groei- en ontwikkelingsproces.

De beroepsmatige inzet van ervaringswerkers krijgt langzamerhand meer body. Er bestaan verschillende vormings- en opleidingsprogramma’s,intervisiegroepen, studiedagen met aandacht voor ervaringskennis, …

CVO Sociale School Heverlee ontwikkelde een opleidingstraject voor ervaringswerkers in de GGZ en verslavingszorg. Na 5 jaar willen we graag tonen waar we staan. Wat is de meerwaarde van een opleiding? Waar liggen valkuilen?Hoe werk je samen met een ervaringswerker?

We staan stil bij het persoonlijke ontwikkelingsproces van de ervaringswerker en de reguliere hulpverlener. Hoe ondersteun je de professionele ontwikkeling en hoe kunnen ervaringswerkers bijdragen tot ‘goede zorg’?

Programma

8U45Onthaal
9U15Verwelkoming en inleiding door Grace Verween en Bernadette Houdart
10U00Ervaringsdeskundigen in gesprek – ‘ED-talk’
Panelgesprek met ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers vanuit de actuele verschillende vormingen en opleiding met o.a. Ann Callebert, Eva Bratanata,…
11U00 Koffiepauze
11U30Keynotes
Als ervaringswerker ben ik een bruggenbouwer. Wat houdt dit in? Een metaforische exploratie en een praktische denkoefening’. Sylvie Boisieux, ervaringswerker VZW Walden, Sonar en docent SSH

De zin en/of onzin van scholing voor ervaringsdeskundigen’. Els Draeck, ervaringswerker OGGPA en docent SSH

12U45Broodjeslunch

13U30
14U45
Keuze uit twee workshops
Eerste workshop
Tweede workshop
WORKSHOP 1  Van klacht naar kracht. Inspirerende herstelverhalen.
WORKSHOP 2De kracht van peersupport: projecten van cursisten in de kijker.
WORKSHOP 3Creatieve sessies die het herstelproces kunnen ondersteunen. Niet praten over herstel, maar doen en ervaren wat helpend kan zijn in een herstelproces.
WORKSHOP 4Professionele zelfonthullingen: voordelen en valkuilen van zelfonthullingen door ervaringsdeskundige professionals.
WORKSHOP 5‘Een ervaringswerker in mijn team’ hoe begin ik eraan? Praktische Do’s en Don’ts bij het aanwerven van een ervaringswerker in je team.

16U00

Inspirerende woorden voor de toekomst
door het kabinet van Jo Vandeurzen
16U45ReceptieInschrijven

Je kan hier inschrijven tot 15 januari 2019.

De deelnameprijs is 50€, inclusief broodjeslunch en receptie. Studenten en cursisten betalen 25€.

Je bent pas definitief ingeschreven na storting van de deelnameprijs op rekeningnummer BE 56 7865 8295 1388 met vermelding van naam en voornaam + ‘Studiedag Kracht Ervaringswerker’.

 • 04/02/2019
 • CVO Sociale School Heverlee
 • Congres / Open evenement

Netwerkdag OPGanG

Thema

“Netwerkdag ervaringsdeskundige initiatieven”        

       DENK mee, samen OPWEGG, met LEF en andere WED’s en WEP’s.  

Achtergrond

In verschillende regio’s in Vlaanderen zijn er in de voorbije jaren diverse initiatieven van ervaringsdeskundigen ontstaan. We denken hierbij aan: DENK, OPWEGG, LEF, WED,…

Hun werking bestaat uit verschillende structuren en ze staan in verschillende stadia. Waar loopt het goed, wat zijn kansen, wat kan beter, welke vragen leven er? Daar willen we met de kern- en netwerkleden van OPGanG over nadenken. Ook voor onze patiëntenverenigingen zal dit zeker een leerrijke activiteit worden. Niet alleen omwille van herkenbare situaties, maar ook voor de ideeën die zullen ontstaan!  

Planning

In het eerste deel geven de initiatieven van ED een korte presentatie over hun organisatie: wat zijn de krachten en waar liggen de knelpunten.

In een tweede gedeelte wordt er in kleinere groepjes samengezeten waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Ten slotte eindigen we met actiepunten rond wat we van elkaar kunnen leren.


 • 25/10/2018
 • Vlaams Patiëntenplatform, Groenveldstraat 15 3001 Heverlee
 • Enkel op uitnodiging

Ledendag UilenSpiegel

Op zaterdag 20 oktober organiseert UilenSpiegel hun jaarlijkse ledendag van 10.00u-17.30u in Brussel.

Hoe verloopt de dag? (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • 09:30      Onthaal met koffie en thee
 • 10:00      Welkom door Ingrid Jongeneelen, voorzitter
 • 10:10      Debat: “Werk: heilzaam of nefast voor de gezondheid?” met Magda Coture, (adjunct federaal coördinator FOD Volksgezondheid), Elke van den Brandt (Groen), Eline Bruneel (Vlaams Patiëntenplatform) en Ann Callebert (klinisch psychologe en ervaringsdeskundige) onder leiding van moderator Guy Tegenbos met inleidende getuigenis door ervaringsdeskundige Els Draeck.
 • 11:40      Muzikaal intermezzo
 • 12:00      Broodjeslunch      
 • 13:30      Proclamatie poëziewedstrijd 2018 en uitreiking Kronkelprijs
 • 14:30      Muzikaal intermezzo
 • 14:45      Lezing (A) door Nic Balthazar "Everybody Happy. Kies voor meer geluk!" ofwel Meet and Greet (B) met Ann Callebert en/of Pieter Gouvart ofwel
 • Gegidste wandeling (C) “Buurt in de kijker”
 • 16:00      Uitroeping vrijwilliger van het jaar en afsluitend muzikaal intermezzo
 • 16:30 – 17:30  Receptie

Meer info vind je op de website van UilenSpiegel.

 • 20/10/2018 09:30u
 • Hovenierstraat 45 1080 Brussel
 • Congres / Open evenement

12e editie Forum Ups & Downs

Op zaterdag 13 oktober organiseert Ups & Downs de 12e editie van hun forum. 

De studiedag gaat door in het Provinciehuis in Leuven. Een rits boeiende sprekers tekent present: Michael Portzky, prof. dr. Stephan Claes en Annelies Brosens (Laïs). 

Ook Maaike Cafmeyer, de 'meter' van Ups en Downs zal aanwezig zijn. Zij zal de zevende Ups & Downs-prijs uitreiken. De studiedag richt zich tot personen met een bipolaire stoornis, hun omgeving en hulpverleners. 

Voor meer informatie over programma en inschrijvingen, Klik hier

 • 13/10/2018 13.00u Onthaal en registratie 17.00u Receptie
 • Provinciehuis Vlaams-Brabant (Provincieplein 1, 3000 Leuven)
 • Congres / Open evenement

Werelddag Geestelijke Gezondheid: Samen veerkrachtig

Op 10 oktober vindt de World Mental Health Day van de World Health Organization plaats. Voor het vierde jaar wordt er ook een Vlaamse versie georganiseerd om de geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen. De Vlaamse versie duurt echter 10 dagen van 1-10 oktober. Tijdens deze dagen zijn er verschillende activiteiten over heel Vlaanderen in het teken van het centrale thema "Samen veerkrachtig". Nieuw dit jaar zijn de veertochten die georganiseerd worden. Dit is een wandeling samen met vrienden, familie of anderen die je veerkracht opkrikt. Meer informatie over de activiteiten en veertochten vind je hier.

 • 01/10/2018
 • Verschillende locaties in Vlaanderen
 • Open evenement

9e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

Op 18 en 19 september vindt de 9e editie van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Wilrijk met als centrale thema "Allemaal anders". Op woensdag 19 september voorziet OPGanG een workshop rond dwangmaatregelen: 'Geboeid door dwang - een workshop vanuit patiëntenperspectief'. In onze workshop laten we de deelnemers ervaren welke impact een dwangmaatregel kan hebben op een persoon. Via interactieve rollenspelen bekijken we veelvoorkomende situaties en de verschillende manieren waarop hulpverleners hiermee kunnen omgaan. Het doel is om samen met het publiek na te gaan op welke manier dwangmaatregelen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

De workshop zal doorgaan van 9u15-10u45. Verdere info is te vinden op de website van het GGZ congres.

 • 18/09/2018
 • Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
 • Congres / Open evenement

Studiedag ''Balanceren tussen autonomie en verbondenheid' OPZ Geel

Op donderdag 7 december 2017 organiseert het OPZ Geel voor de dertiende keer op rij een studiedag, dit jaar met als thema 'Balanceren tussen autonomie en verbondenheid'.

Voor meer informatie (visietekst, programma, abstracts, inschrijvingsformulier) kunt u terecht op www.opzgeel.be.

Autonomie en verbondenheid: het zijn twee belangrijke polen in ons menselijk bestaan. De ene pool staat voor ieders vrijheid en voor de waardigheid van het eigen bestaan. De andere pool betreft onze nood aan verbindingen met anderen en de betrokkenheid op elkaar. De ervaring leert dat de twee polen niet zonder elkaar kunnen. Autonomie zonder verbondenheid kan leiden tot een wat eenzaam-kille positie van zelfstandigheid, die de warme betrokkenheid van anderen mist. Verbondenheid zonder de erkenning van de uniciteit en de eigen integriteit van ieder van ons kan leiden tot een verstikkend wij-gevoel. Het zijn ook twee items die voortdurend in het maatschappelijk-politiek debat en in de samenleving op de voorgrond staan. Vaak staan ze in een spanningsveld. Het gaat om de levensdomeinen van wonen, werken en dergelijke. Ook in de zorg voor psychisch kwetsbare mensen spelen autonomie en verbondenheid een grote rol. Uitgaande van vragen en van ontwikkelingen in aanpak en methodiek, belichten we het thema vanuit diverse perspectieven. We zoeken naar handvatten voor de praktijk en naar beleidsaanbevelingen.

In de plenaire lezingen komen volgende thema’s aan bod: ■ Wabi Sabi – over imperfectie, tegenstellingen en spanningsvelden in de hulpverlening ■ Ook eenzame fietsers zijn passagiers ■ Zelfzorg en verbondenheid.

In de keuzesessies komen aan bod: ■ ‘Naar onszelf durven kijken’ als zorgprofessionals ■ Autonomie en verbinding in palliatieve en crustatieve zorg ■ ACTief herstellen in verbondenheid met je eigen waarden ■ Werken met SEO-R2 bij psychisch kwetsbare (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking ■ Zoeken naar balans bij personen met ernstige emotieregulatieproblemen ■ Alleen samen & samen alleen in PMT-sessies.

 • 07/12/2017
 • Cultuurcentrum De Werft Geel
 • Congres / Open evenement

Forum Ups & Downs

11e editie Zaterdag 7 oktober 2017 van 13u tot 17u

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert Ups & Downs, de vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving, de 11de editie van haar Forum. Naast de kernwoorden Herstel en Veerkracht is het thema: "Hoe op een positieve manier greep krijgen op je ziekte".

De studiedag gaat door in het vormingscentrum Guislain in Gent. Een rits boeiende sprekers tekent present: Dr. psychiater Erik Thys, Dr. David Dewulf en presentatrice Evi Hanssen. Uiteraard ontbreekt ook Maaike Cafmeyer, onze “meter” niet. Zij zal de zesde Ups & Downs-prijs uitreiken. 

De studiedag richt zich tot personen met een bipolaire stoornis, hun omgeving en hulpverleners. Voor meer informatie over programma en inschrijvingen, zie folder Forum 2017.

 • 07/10/2017 13.00 onthaal en registratie 13.30 verwelkoming 17.00 receptie
 • Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

Nationale Conventie Narcotics Anonymous - 30 jaar -

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het bestaan van NA in België organiseert Narcotics Anonymous een nationale conventie te Wezemaal (provincie Vlaams-Brabant, nabij Leuven) van 26 tot en met 28 mei 2017. Tevens wordt er op vrijdag 26 mei een forum rond het thema verslaving georganiseerd, waar professionals uit de medische, sociale en juridische hulpverlening, waarmee NA wereldwijd op verschillende manieren samenwerkt, de mogelijkheid wordt aangeboden samen te komen. Dit forum is gericht aan alle professionele hulpverleners die geregeld in aanraking komen met verslaafden en die geïnteresseerd zijn in onze werking en de meerwaarde voor het hersteltraject. Ook diegenen die al kennis hebben gemaakt met NA zijn van harte welkom om hun ervaringen met ons en andere professionals te delen.

www.na-belgium.org

 • 26/05/2017 15u: Ontvangst en presentatie over werking en meerwaarde van NA 16u: Forum=Uitwisseling van ervaringen van professionals 17u: Twee verhalen van herstellende verslaafden en hun zoektocht naar herstel (Eén Nederlandstalig en één Franstalig verhaal) 20u: Officiële opening van NA-Conventie met persoonlijk verhaal van Joe J.
 • Ontmoetingscentrum “De Eenheid” Aarschotsesteenweg 383 3111 Wezemaal
 • Congres / Open evenement

Trefdag - de stem van de familie

Voor welke uitdagingen staat Similes? Met deze trefdag wil Similes graag inspraak geven hierover en de recente noden en ervaringen van familieleden en naastbetrokkenen beluisteren. Het helpt hen helder te krijgen welke de huidige knelpunten zijn en welke prioriteiten ze kunnen leggen in het Similes van morgen. Deze trefdag is een uitgelezen kans om je stem te laten horen. Er wordt gewerkt met de Open Space methodiek. Soms wordt tijdens de netwerkmomenten (koffiepauze, lunch) van een congres de beste informatie uitgewisseld. Op dit principe is Open Space gestoeld. Het is een ‘zelforganiserende’ conferentie, zonder formele agenda, die opkomende/vernieuwende ideeën in een organisatie verkent.

Deelnameprijs: € 10 op voorhand te storten op rekeningnr. BE71 0011 0730 0769 met vermelding ‘ledentrefdag’.
Inschrijving is noodzakelijk vóór vrijdag 12 mei 2017 via de website, logistiek@similes.be of tel 016 244201.
Meer weten? Hier vind je de flyer en de folder.

 • 20/05/2017
 • Sociale Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen - ingang gebouw B, Voskenslaan 270, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

"Zorg voor kwetsbare mensen” – Een bijdrage vanuit de presentietheorie

Meer uitleg over dit colloquium vind je in de bijlage.

Inschrijvingen vóór 2 mei 2017 via kamillus.inschrijvingen@fracarita.org

 • 09/05/2017
 • Universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus, Bierbeek
 • Lezing / Open evenement

Eerste dag van de Ervaringswerker

Op 6 mei 2017 heeft de eerste dag van de ervaringswerker in de geestelijke gezondheidzorg plaats.

Graag nodigen we alle actieve ervaringswerkers in Vlaanderen uit om op deze dag van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en een “inspirerende reis van verbinding” te maken om ervaringswerk de plaats te geven die het verdient.

Meer informatie is te vinden op www.herstelplatform.be/dagew2017

 • 06/05/2017 9u30 onthaal met koffie 10u00-16u30:programma
 • Hogeschool Gent, campus Schoonmeersen, gebouw B, 9000 Gent
 • Congres / Open evenement

Nationale Herkennningsdag Brussel 8 april 2017

een initiatief van slachtoffers van seksueel misbruik, van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, i.s.m. kardinaal Jozef De Kesel e.a. religieuze oversten van België

Openbaar programma in de voormiddag - tweetalig en vrij toegankelijk voor iedereen -

Namiddagprogramma - hiervoor is inschrijven noodzakelijk - Het namiddagprogramma is enkel toegankelijk voor slachtoffers en hun partner, begeleiders, bisschoppen, oversten en andere pastores en de teams van de Opvangpunten.

Inschrijven is nodig via linda_opdebeeck@hotmail.com of bellen naar Linda Opdebeeck, 0497/84.19.81. Dit kan tot en met 25 maart 2017. Bij die inschrijving is een (gratis) warm middagmaal inbegrepen.

Meer details vindt u in de uitnodiging.

 • 08/04/2017
 • Basiliek van Koekelberg , Brussel
 • Congres / Open evenement

Zorg bieden in de realiteit van vandaag. De rol van ervaringsdeskundigheid in herstel

 • Masterclass ervaringsdeskundigheid door Wilma Boevink (voormiddag, te Gent)
 • De rol van ervaringsdeskundigheid in herstel met sprekers Wilma Boevink en Brenda Froyen (namiddag, te Sint-Denijs-Westrem)

Inschrijven via geps.studiedag@gmail.com

Meer info: foldergeps10februari2017.pdf

 • 10/02/2017
 • PC Gent-Sleidinge Campus Gent en PZ Sint-Camillus Sint-Denijs Westrem
 • Congres / Open evenement

Meet the Xperts

Op 12 en 13 december 2016 organiseert Brenda Froyen samen met Rokus Loopik en Astare in de Zorg het congres Meet the experts IV. Doel van het congres: ‘experts (ervaringsdeskundigen) die hun kennis en ervaringen delen met hulpverleners'. Ze willen echter ook hulpverleners aan het woord laten omdat er geen wij en zij is, alleen vele mensen met een kwetsbaarheid.

Er komen 5 sprekers uit Amerika, 2 uit Engeland, 1 uit Moldavië en veel mensen uit België en Nederland. Op 12 december vindt het grote Festival plaats en op 13 december is er plaats voor 150 mensen die een verdiepende Master Class kunnen bijwonen. Meer info op https://www.meetthexperts.nl

 • 12/12/2016
 • De Roma, Antwerpen
 • Open evenement

2017: het einde van beschut wonen?

Onder de titel ' 2017: het einde van beschut wonen?' wil vzw Hand in Hand samen met u nadenken over de toekomst van beschut wonen en ruimer de geestelijke gezondheidszorg. Dit met enkele uitgenodigde sprekers ( n.l. Marianne Farkas, Artie Van Tuijn, Detlef Petry, Brenda Froyen, Geoff Shepherd en Grieke Forceville), mensen uit de sector en de overheid, cliënten/ ervaringsdeskundigen en familieleden.

Meer info vind je op de website.

 • 08/11/2016
 • Het Pand (Gent)
 • Open evenement