Campagne Signaalherkenning: Oproep Getuigen

  • Gepubliceerd op 28/06/2017

In het najaar van 2017 lanceren het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Associatie Beeldvorming (Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) een campagne rond het herkennen van signalen van psychische kwetsbaarheid. Het doel van deze campagne is de algemene bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid bij mensen in hun omgeving en aansporen om hierover in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar hulp.

Eén van de sterktes van deze campagne is dat we willen werken met getuigenissen van mensen die signalen hebben opgemerkt bij iemand in hun omgeving en hiermee aan de slag gegaan zijn, en van mensen die zelf geholpen zijn door iemand die signalen bij hen opgemerkt heeft. Met behulp van deze getuigenissen willen we campagne herkenbaar maken voor een breed publiek. Hieronder volgt een overzicht van het profiel van getuigen dat we zoeken en waar deze getuigen zich aan mogen verwachten wanneer ze meewerken aan de campagne.

Indien je jezelf kandidaat wil stellen om mee te werken als getuige of meer informatie wil over de campagne, kan je contact opnemen met VLESP (info@vlesp.be).

Profiel getuigen

We zoeken zowel mensen die zelf geholpen zijn doordat iemand signalen opgemerkt heeft als mensen die iemand anders geholpen hebben door in te gaan op deze signalen. Ook duo’s van mensen waarbij de ene de andere geholpen heeft of signalen opgemerkt heeft zijn welkom.

Om de herkenbaarheid te vergroten zijn we op zoek naar mannen, vrouwen, jongere en oudere mensen, mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden en een diversiteit aan psychische kwetsbaarheden (bv.: burn-out, depressie, slaapproblemen, psychose, suïcidale gedachten, …).

We zoeken mensen die iemand geholpen hebben of die geholpen zijn in diverse contexten. Dus bijvoorbeeld mensen die geholpen zijn of iemand geholpen hebben op school, in de werkcontext, in hun familie of vriendengroep, … .

Mogelijkheden tot participatie

Enerzijds zoeken we mensen die een getuigenis op video willen geven. Deze filmpjes zullen gebruikt worden om de campagne te verspreiden via sociale media en kunnen ook gebruikt worden tijdens andere activiteiten in het kader van deze campagne. Getuigen zullen een camera mee naar huis krijgen en zullen aan de hand van enkele richtvragen uitgenodigd worden om in de beslotenheid van hun eigen omgeving hun verhaal te doen. Deze getuigenissen worden nadien gemonteerd tot videofragmenten van 2-3 minuten. Deze getuigenissen zijn niet anoniem, maar uiteraard zal je de gemonteerde video wel te zien krijgen vooraf en beslis je zelf of die al dan niet gebruikt kan worden voor de campagne.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die een getuigenis willen geven voor de media. Dat kan zowel geschreven pers zijn (bv. kranten, tijdschriften, blogs, websites) als audiovisuele pers (bv. tv- of radioprogramma). Ook deze getuigenissen zijn bij voorkeur niet anoniem, maar dit kan eventueel wel als je dit liever hebt. Gelieve dit dan duidelijk aan te geven bij je aanmelding. Ook bij deze getuigenissen zal je (in de mate van het mogelijke, dit kan uiteraard niet bij live uitzendingen) op voorhand te zien krijgen wat eruit gebruikt wordt en weet je op voorhand waarvoor deze getuigenissen gebruikt zullen worden.

Hoe aanmelden?

Stuur een mailtje met wat informatie over jezelf naar VLESP (info@vlesp.be). Om een zo divers mogelijke groep van getuigen te krijgen, weten we graag hoe oud je bent, welke signalen je getoond of herkend hebt, welke psychische kwetsbaarheid je mee geconfronteerd werd en in welke context je geholpen hebt of bent. Vermeld of je al dan niet anoniem wil getuigen en geef je emailadres en telefoonnummer op zodat we je kunnen contacteren.

Wanneer je je aangemeld hebt, zal je gecontacteerd worden door één van de medewerkers van de campagne om je aanmelding te bespreken en eventueel praktische afspraken te maken over het verdere verloop van de samenwerking.