Thema's

OPGanG is actief rond diverse thema’s.

Beeldvorming GGZ

Het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen is nog erg groot. We werken mee aan beeldvormingsprojecten om dit weg te werken.

Bekendmaking verenigingen

OPGanG streeft ernaar om patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen rond geestelijke gezondheid bekend te maken. Ze kunnen immers een cruciale meerwaarde betekenen in het leven van (ex-)patiënten.

Dwangmaatregelen

Dwangmaatregelen komen nog veel te vaak voor binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is de toepassing ervan vaak ondermaats. Nochtans zijn dit meestal zeer negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen voor patiënten en hun omgeving.

Kostprijs van de GGZ

Geestelijke gezondheidszorg is een dure zaak. OPGanG wil enerzijds patiënten informeren over de kosten ervan en anderzijds bekijken op welke manier het kostenplaatje beperkt kan worden voor patiënten.

Kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg

OPGanG werkt samen met het Vlaams Patiëntenplatform mee aan kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg. Dit doen we o.a. via deelname aan het VIP² GGZ kwaliteitsindicatorenproject. We ontwikkelden de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ, een vragenlijst om patiëntenervaringen te meten.

Verzekeringen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid ondervinden allerlei knelpunten in verband met verzekeringen. OPGanG tracht deze aan te kaarten en weg te werken.

Wettelijk kader ervaringsdeskundigen

Steeds meer ervaringsdeskundigen gaan aan de slag binnen de GGZ of doen beleidswerk. Een aangepast statuut en wettelijk kader ontbreken echter. OPGanG wil een bijdrage leveren tot de ontwikkeling hiervan.