Chatdienst patiëntenrechten

  • Gepubliceerd op 28/06/2021

De ombudsdienst geestelijke gezondheid heeft sinds kort een chatmogelijkheid. Heb je vragen over je rechten als patiënt of heb je een klacht over je behandeling, surf naar de chatroom. Deze chatroom is open elke dinsdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 20 uur en woensdag van 15 tot 17 uur. Deze uren worden nog uitgebreid. Indien de chat gesloten is, kan je contact opnemen via het algemene mailadres (info@ombudsggz.be) of de externe ombudspersoon rechtstreeks contacteren. De contactgegevens van de ombudspersoon vind je hier terug.