Doe mee aan onderzoek naar psychisch welzijn van de Vlaming (Universiteit Gent)

  • Gepubliceerd op 14/02/2017

Uit nationale en Vlaamse onderzoeken is gebleken dat er grote provinciale verschillen bestaan in het geestelijk welzijn van de Vlaming. Verklaringen hiervoor steunen tot op heden enkel op hypothesen.

Hierin willen onderzoekers van de vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Universiteit Gent verandering brengen.

Aan de hand van een online vragenlijst wensen ze de redenen van dergelijke provinciale verschillen te onderzoeken. Op die manier wordt getracht de verklarende factoren omtrent verschillen in psychisch welbevinden in kaart te brengen. Dit zal uitmonden in specifieke richtlijnen voor elke Vlaamse provincie om zo het preventiebeleid te optimaliseren. Vul hier de vragenlijst in.