Geestelijke gezondheid in de media en stigma: wat is het effect?

  • Gepubliceerd op 14/10/2019

VERMINDEREN CAMPAGNES OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID HET STIGMA?

- Gezondheid in de media -

Tijdens de afgelopen tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg (1-10 oktober) werd het belang van kennis over psychische problemen onderstreept.Want een psychose is niet gevaarlijk, noch angstaanjagend. Onwetendheid wegnemen drukt de vooroordelen de kop in.

Een psychose is niet zeldzaam. Ongeveer 3% van de Belgische jongeren is psychosegevoelig. De eerste psychose manifesteert zich vaak tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar. Omdat mensen met een psychose zich ‘raar’ kunnen gedragen, worden ze gestigmatiseerd als gek of gevaarlijk. Dus naast het leed door de psychose zelf, krijgen deze personen ook af te rekenen met stigmatisering.

Wie stigmatiseert, maakt een onderscheid tussen normaal (wij) en abnormaal (zij) en koppelt daaraan stereotypen, bijv. ‘mensen met een psychosegevoeligheid zijn zwakkelingen’, ‘patiënten met een psychose zijn onvoorspelbaar en gevaarlijk’, enz. Door de stereotypering door de omgeving kampen mensen met psychose vaak ook met zelfstigma: ‘ik ben een mislukkeling’ of ‘ik ben gek’.

Uit onderzoek blijkt dat stigmatisering de algemene levenskwaliteit van personen met een psychose of psychosegevoeligheid ernstig aantast.

Er bestaan diverse mogelijkheden om komaf te maken met stigmatisering: publieke campagnes, zoals ‘Samen Veerkrachtig’ (1), interpersoonlijk contact tussen personen met en personen zonder psychose, en protest/activisme tegen stereotypes. Uit onderzoek blijkt dat deze interventies zinvol zijn.

CONCLUSIE

Uit onderzoek blijkt dat campagnes over psychische gezondheid, zoals de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheidszorg ‘Samen Veerkrachtig’, wel degelijk effect hebben. Door kennis te verspreiden over aandoeningen zoals psychose is er meer begrip voor het vaak vreemde gedrag, en worden mensen met een psychiatrische aandoening anders benaderd. Daar worden ze ook echt beter van.

Een psychose is niet zeldzaam. Ongeveer 3% van de Belgische jongeren is psychosegevoelig. De eerste psychose manifesteert zich vaak tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar. Omdat mensen met een psychose zich ‘raar’ kunnen gedragen, worden ze gestigmatiseerd als gek of gevaarlijk.

Naar een artikel van Marleen Finoulst, verschenen op 03/10/2019 op gezondheidenwetenschap.be
Photo by Matthew Henry on Unsplash