Onderzoek wilsonbekwaamheid Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

  • Gepubliceerd op 30/11/2020

Bent u een persoon met (beginnende) dementie of heeft/had u ooit geestelijke gezondheidsproblemen en werd daarbij uw beslissingsbekwaamheid in vraag gesteld? Uw ervaring interesseert ons.

De diagnose van dementie of van een geestelijk gezondheidsprobleem betekent niet automatisch dat u niets meer zelf kan beslissen. Toch kan uw beslissingsbekwaamheid op bepaalde momenten in vraag worden gesteld door zorgverleners, bijvoorbeeld als u akkoord moet gaan met een belangrijke medische behandeling. Uw zorgverlener zal dan nagaan of u nog steeds zelf beslissingen kan nemen over uw gezondheid. Als dat niet het geval is zal iemand anders in uw plaats moeten beslissen. Als u zo’n situatie al heeft meegemaakt vraagt u zich misschien af hoe een zorgverlener objectief kan beslissen of u zelf nog kan beslissen of niet.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voert momenteel een wetenschappelijk onderzoek uit dat uitzoekt hoe mensen met (beginnende) dementie of geestelijke gezondheidsproblemen beter kunnen betrokken worden bij het nemen van beslissingen betreffende hun gezondheid. We willen daarom onderzoeken hoe we het beoordelen van iemands beslissings(on)bekwaamheid minder willekeurig kunnen maken. Daarom nodigen we mensen uit die hiermee te maken hebben (gehad) om hun mening te kennen. Gezien de huidige situatie, zal de deelname aan het onderzoek gebeuren via individuele online interviews. U mag ook eventueel een vertrouwenspersoon vragen om bij het interview aanwezig te zijn. Het interview zal gaan over de volgende vragen:

  • - wat bekwaamheid voor het nemen van beslissingen in de zorg precies betekent voor u (wanneer is iemand bekwaam en wanneer niet),
  • - hoe en wanneer dit zou moeten worden beoordeeld,
  • - hoe men u zou kunnen ondersteunen bij het behouden of herstellen van uw beslissingsbekwaamheid

Op basis van de resultaten van deze interviews zullen we aanbevelingen maken voor de zorgverleners. Dat moet hen helpen om beter om te gaan met de beslissingsbekwaamheid van hun patiënten.

U komt in aanmerking voor ons onderzoek als u momenteel niet in behandeling bent voor een crisissituatie en u ‘ja’ antwoordt op elke van de volgende vragen:

  • - Bent u 18 jaar of ouder?
  • - Spreekt u Nederlands ?
  • - Heeft u (beginnende) dementie of geestelijke gezondheidsproblemen (gehad) ?
  • - Beschikt u over een computer of telefoon waarmee u videogesprekken kunt voeren?

Het KCE zoekt 10 mensen met dementie en 10 mensen met geestelijke gezondheidsproblemen (bv. depressie, anorexia, biopolaire stoornis, psychoses,…). Als er te veel mensen willen deelnemen, zullen we degenen interviewen die zich eerst hebben aangemeld.

Het gesprek zal worden opgenomen, als u hiermee akkoord gaat. Er zal enkel geluid en geen beeld worden opgenomen. Uw antwoorden zullen op anonieme wijze worden verwerkt. Uw naam of elke andere verwijzing naar u zal nooit worden gepubliceerd.

Hoe deelnemen?
Om deel te nemen aan de studie, klik op deze link of telefoneer naar 02/287.33.88 (tijdens de kantooruren) vóór 15 januari 2021

U kan de informatie voor uw geïnformeerde toestemming consulteren.

Voor meer informatie kan u mailen naar imgard.vinck@kce.fgov.be of telefoneren naar 02/287.33.88