Psychiaters over dwang en vrijheidsbeperking: ‘Minder afzonderingskamers dwingt je om creatiever met crisissen om te gaan’

  • Gepubliceerd op 25/01/2022

Is dwangvrije psychiatrische zorg mogelijk? Vaak wel, al staan hulpverleners soms voor aartsmoeilijke dilemma’s. Vijf psychiaters uit vier ziekenhuizen vertellen hoe zij dagelijks schipperen tussen autonomie en veiligheid: “Wat als niet ingrijpen even grote risico’s inhoudt als wel ingrijpen?”

Alternatieven maken opgang

In die kale Isoleercel verloor ik mijn laatste restje waardigheid”, getuigde Laura De Houwer vorig jaar over haar traumatische psychiatrische opname. Het verhaal leidde tot een uitvoerig debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in de psychiatrie.

In de schoot van Uilenspiegel, vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, ontstond in dezelfde periode NADA. Deze groep ervaringsdeskundigen streeft naar een geestelijke gezondheidszorg zonder dwang en afzondering.

Eén van de actiepunten van NADA is het tonen van alternatieven. Alternatieven voor dwang en isolatie die uitgaan van meer gelijkwaardigheid, nabijheid en menselijkheid in de hulpverlening. Die alternatieven maken stilaan ook in Vlaanderen opgang. We gingen praten met vier innoverende psychiatrische ziekenhuizen. Hoe vermijden zij vrijheidsbeperkende maatregelen? En waarom is dat belangrijk?

Lees het volledige artikel op sociaal.net