Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen

  • Gepubliceerd op 27/03/2020

Persbericht minister van Volksgezondheid Maggie De Block

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, betaalt minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug. 

Minister De Block: “De terugbetaling van psychologische hulp vanop afstand heeft een dubbel doel. We willen mensen helpen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de coronacrisis. Maar willen ook dat mensen die al naar de psycholoog gingen hun behandeling kunnen blijven voortzetten, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.”

Om dat mogelijk te maken, hebben het Riziv en de FOD Volksgezondheid de terugbetalingsconventie aangepast. Fysieke aanwezigheid is niet langer verplicht: klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen nu videoconsultaties houden met hun patiënten.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog.

‘Voor jong en oud’

Het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn richt zich tot 18- tot 65-jarigen. Minister De Block wil dat zo snel mogelijk uitbreiden naar álle leeftijden. “Iedereen moet toegang hebben tot laagdrempelige psychologische hulp in deze crisis”, aldus de minister. “De federale regering buigt zich hier nu over en zal zo snel mogelijk een beslissing nemen.”

De andere voorwaarden binnen de conventie blijven dezelfde. Wie psychologische zorg krijgt binnen het kader van de conventie, heeft recht op in het totaal maximaal acht sessies per jaar. Het remgeld voor de patiënt bedraagt €11,2 per sessie of € 4 voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Eens de coronacrisis bedwongen is, zal de federale regering de aanpassingen aan de terugbetalingsconventie evalueren en al dan niet bijsturen.

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.