Stijging aantal gedwongen opnames

  • Gepubliceerd op 27/05/2021

Het aantal gedwongen opnames in de geestelijke gezondheidszorg stijgt sterk. Zorgnet Icuro vraagt daarom om werk te maken van een fundamentele hervorming van het wetgevend kader rond gedwongen opname. Lees hun persbericht via: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/sterke-stijging-gedwongen-opnames-aanpassing-wetgeving-moet-ander...

OPGanG liet zowel aan Zorgnet Icuro als aan het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne weten dat we graag, samen met de patiëntenverenigingen, willen meewerken wanneer een hervorming zou opgestart worden.

Het VPP en OPGanG ontwikkelden ook een standpunt over het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Dat lees je hier: https://www.opgang.be/themas/dwangmaatregelen