Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

  • Gepubliceerd op 24/07/2017

Dit filmpje geeft tien tips om te communiceren over mensen met psychische aandoeningen.De beelden en woorden (frames) die we gebruiken om hierover te spreken, beïnvloeden het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat van hun naasten. Hun herstel, hun terugval, hun welbevinden, hun zelfstigma. Een samenleving moet zich van die invloed bewust zijn. Dit filmpje en de bijhorende publicatie willen streven naar genuanceerde communicatie over psychische aandoeningen. Naar communicatie die niet stigmatiseert. De twaalf frames en counterframes houden ons een spiegel voor.