Tweede Staten Generaal Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 19/02/2021

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg (SG GGZ) is een sectorbreed platform, bestaande uit professionals, beroepsfederaties, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, familieleden en sympathisanten die ijveren voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Vertrekpunt daarbij is niet een bepaalde groep professionals of (soort) zorgorganisatie, maar het welzijn van de zorggebruiker. Zie hier voor alle achtergrond en steunende organisaties.

Het noodprogramma, dat voortvloeide uit de eerste Staten-Generaal (maart 2019), en het masterprogramma, dat tot stand kwam in het begin van de Coronacrisis, werden intussen aan diverse beleidsmakers gepresenteerd. De SG GGZ is ervan overtuigd dat de initiatieven ertoe hebben bijgedragen dat geestelijke gezondheid(szorg) vandaag de dag hoger op de politieke agenda staat dan ooit tevoren.

In de tweede Staten-Generaal wordt er verslag uitgebracht aan de bredere sector over de werkzaamheden – het volledige programma vindt u hier. Er wordt voorgesteld om verder te werken op het ingeslagen pad, en verdiepend te werken door meer in te zoomen op de zorg voor kinderen en jongeren en de betrokkenheid van de context. Ten slotte leggen worden de opmerkingen voorgelegd aan de bevoegde ministers, resp. minister Frank Vandenbroucke en minister Wouter Beke. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Dirk Draulans en Guy Tegenbos.

Deelname aan de Staten-Generaal is gratis; de inschrijvingen voor de editie 2021 zijn geopend. U kan zich eventueel ook aanmelden voor de nieuwsbrief.