Vacature begeleider groepen Geestelijke Gezondheid

 • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 110 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus.

Functieomschrijving

Naam van de functie

Begeleider groepen Geestelijke Gezondheid (bepaalde duur, tot 31 december 2019)

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Plaats van tewerkstelling in Heverlee, Groenveldstraat 15, voltijds. Mogelijkheid tot deeltijdse tewerkstelling. Contract van bepaalde duur, tot 31 december 2019.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden, adviseren en ondersteunen van ervaringsdeskundigen die via zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen ingeschakeld worden in geestelijke gezondheidsnetwerken
 • Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers om het project rond ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg te doen slagen.
 • Je ondersteunt de ervaringsdeskundige in het participatieproces zowel in de voorbereiding van de vergadering, tijdens de vergadering als na de vergadering.
 • Je geeft tips, advies en feedback over het groepsfunctioneren, de groepsdynamica van het netwerk, de hindernissen en de opportuniteiten op vlak van participatie en de randvoorwaarden.
 • Je werkt nauw samen met ZOPP Limburg voor wat betreft de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen op vlak van trainingen, vorming en intervisie.
 • Je staat in voor planning, voorbereiding en verslaggeving van het project en je taken na overleg met de andere teamleden.

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Ondersteunen van contacten met externe organisaties;
 • Samenwerken met externe organisaties;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen;
 • Archief.
 • Je behaalde een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.
 • Je bent geïnteresseerd in geestelijke gezondheid en hebt voeling met de gezondheids- en welzijnszorg.
 • Je kan mensen motiveren, voelt je thuis in en voor groepen en wil individuen, ervaringsdeskundigen, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen helpen zich te ontwikkelen en hun doelstellingen waar te maken.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je bent vertrouwd met werken met vrijwilligers.

Competentieprofiel

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGanG);
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de geestelijke gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin
 • Kennis kunnen verwerven over de werking van patiëntenverenigingen;
 • Kennis van Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

Vaardigheden

Relationele en communicatieve vaardigheden:

 • Je onderkent de waarde van de vrijwilliger;
 • Je beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op vragen, een voorstelling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw of vorming te geven;
 • Je schrijft vlot leesbare teksten;
 • Je kan inlevend luisteren en communiceren;
 • Je bent diplomatisch;
 • Je kan kritisch kijken naar je eigen functioneren;
 • Je bent bereid om in opdracht te werken en overleg te plegen met de directeur en collega’s.

Organisatorische vaardigheden:

 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je plant je opdrachten, organiseert en werkt af;

Administratieve vaardigheden:

 • Je werkt efficiënt, ordelijk en correct;
 • Je werkt vlot met computer;
 • Je kan zakelijke en doelgerichte brieven opstellen;
 • Je maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen.

Attitudes

 • Je staat achter de doelstellingen van de organisatie;
 • Je hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte;
 • Je hebt een positieve attitude ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
 • Je neemt initiatief;
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor je resultaatsgebieden;
 • Je vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde;
 • Je bent flexibel en bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk.

Formele vereisten

Diploma

Je beschikt over een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.

Andere

Je beschikt over een wagen.

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende en afwisselende voltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en drie extra verlofdagen. Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).

Barema MV1 volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Graag een gemotiveerd schrijven met gedetailleerd CV mailen of zenden naar directie-assistente: Queenie.Degruytere@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature begeleider groepen GG)

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Queenie Degruytere

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

Kandidaturen worden verwacht vóór 31 januari 2019.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, op 7 februari en 14 februari 2019;
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan je verkrijgen bij mevrouw Ilse Weeghmans (directeur), via 016 23 05 26.