Vacature Beleidsmedewerker Vlaams Patiëntenplatform vzw

 • Gepubliceerd op 20/12/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een onafhankelijk platform van meer dan 110 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen dat streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het VPP streeft naar actieve deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen dragen de projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en uitbouw van het beleid rond gezondheid in al zijn aspecten en op alle niveaus.

Functieomschrijving

Naam van de functie

Beleidsmedewerker (bepaalde duur, tot 31 december 2019)

Doel van de functie

De beleidsmedewerker volgt inhoudelijke prioriteiten op in nauwe samenwerking met de ledenverenigingen en andere stakeholders in het gezondheidsbeleid en ondersteunt de algemene werking van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Plaats in de organisatie

Ressorteert onder de directeur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Context van de functie

Plaats van tewerkstelling in Heverlee, Groenveldstraat 15, voltijds. Mogelijkheid tot deeltijdse tewerkstelling. Contract van bepaalde duur, tot 31 december 2019.

Verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

Opvolging en begeleiding van prioriteiten:

 • Leiden en begeleiden van studiegroepen, denkdagen, klankbordgroepen;
 • Organisatorische en inhoudelijke voorbereiding van adviesraden;
 • Opzoeken van informatie relevant voor het thema van studie en aanleveren van nieuwe ideeën en pistes voor de uitwerking ervan;
 • Opvolging van relevante wetgeving en maatregelen in het gezondheidsbeleid;
 • Opstellen van een beleidsgericht dossier;
 • Leggen van nieuwe contacten nuttig voor het thema van studie;
 • Beleidsbeïnvloedend werk.

Communicatie met de ledenverenigingen:

 • Face to face contacten met leden voor het geven van informatie, vorming en het bevragen van noden en wensen;
 • Consultatie van leden om noden in kaart te brengen of verder uit te werken;
 • Schriftelijke communicatie met de ledenverenigingen;
 • Opvolgen van contacten met leden en rapportage.

Algemene ondersteuning van de werking:

 • Ondersteunen van contacten met externe organisaties;
 • Samenwerken met externe organisaties;
 • Mee opstellen van het jaarverslag;
 • Meewerken bij de organisatie van studiedagen;
 • Archief.

Competentieprofiel

Kennis

 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over missie, doelstellingen en kernprioriteiten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben of op korte termijn kunnen verwerven over de organisatiestructuur van het Vlaams Patiëntenplatform vzw;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis hebben over de organisatie/structuur van de geestelijke gezondheidszorg en het patiëntenperspectief hierin;
 • Kennis kunnen verwerven over de werking van patiëntenverenigingen;
 • Kennis van Word, Excel, Outlook, Powerpoint. 

Vaardigheden

Relationele en communicatieve vaardigheden:

 • U onderkent de waarde van de vrijwilliger;
 • U beschikt over de nodige taalvaardigheid om goed te kunnen inspelen op vragen, een voorstelling van het Vlaams Patiëntenplatform vzw of vorming te geven;
 • U schrijft vlot leesbare teksten;
 • U kan inlevend luisteren en communiceren;
 • U bent diplomatisch;
 • U kan kritisch kijken naar uw eigen functioneren;
 • U bent bereid om in opdracht te werken en overleg te plegen met de directeur.

Organisatorische vaardigheden:

 • U kan zelfstandig werken;
 • U plant uw opdrachten, organiseert en werkt af;
 • U leidt en begeleidt vergaderingen van studiegroepen.

Administratieve vaardigheden:

 • U werkt efficiënt, ordelijk en correct;
 • U werkt vlot met computer;
 • U kan zakelijke en doelgerichte brieven opstellen;
 • U maakt vlot gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen. 

Attitudes

 • U staat achter de doelstellingen van de organisatie;
 • U hebt interesse in het gezondheidsbeleid in het algemeen en in het bijzonder voor de situatie van personen met een chronische ziekte;
 • U neemt initiatief;
 • U neemt verantwoordelijkheid op voor uw resultaatsgebieden;
 • U vindt respect (voor een vrijwilliger) een belangrijke waarde;
 • U bent flexibel en bereid tot (sporadisch) avond- en weekendwerk.

Formele vereisten

Diploma

U beschikt over een bachelordiploma of een universitair diploma.

Andere

U beschikt over een wagen.

Wat biedt het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw biedt een boeiende en afwisselende voltijdse betrekking in een dynamische en groeiende organisatie. Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en drie extra verlofdagen. Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).

Barema volgens lonen van PC 319.01

Sollicitatieprocedure

Personen met een arbeidshandicap worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Graag een gemotiveerd schrijven met gedetailleerd CV mailen of zenden naar directie-assistente: Queenie.Degruytere@vlaamspatientenplatform.be (onderwerp: vacature beleidsmedewerker)

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Queenie Degruytere

Groenveldstraat 15

3001 Heverlee

Kandidaturen worden verwacht vóór 31 januari 2019.

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;
 • preselectie op basis van kandidaatstelling;
 • één of meerdere selectie-interviews, op donderdag 7 februari en donderdag 14 februari 2019;
 • mogelijkheid tot bijkomende screening.

Bijkomende informatie omtrent de selectieprocedure kan u verkrijgen bij mevrouw Ilse Weeghmans (directeur), via 016 23 05 26.