Verslag studiedag DSM 5

  • Gepubliceerd op 24/03/2020

Op 5 maart 2020 organiseerde de Hoge Gezondheidsraad een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen. Samen met de OPGanG kernleden bespraken wij de kernpunten van dit advies en formuleerden we enkele standpunten vanuit de patiëntenverenigingen. Beleidsmedewerker Patrick Colemont nam als vertegenwoordiger van OPGanG deel aan deze studiedag.

Eén van onze standpunten was dat er steeds in overleg gegaan moet worden met de patiënt. Wat is de behoefte, wens, nood van de patiënt? In dit filmpje zie je op welke manier Patrick vanuit het publiek dit standpunt tijdens de studiedag ter sprake bracht.