Word patiëntenvertegenwoordiger!

  • Gepubliceerd op 14/02/2020

Ben je begaan met de gang van zaken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)?

Wil jij dat zorg in de ggz verbetert, meer op maat is en de patiënt er centraal staat? Vergader je graag en leer je graag bij over de ggz? Wil je mee beslissen ipv dat er over ons beslist wordt? Ben je zelf psychisch kwetsbaar en wil je je steentje bijdragen aan een betere ggz? Dan is het vertegenwoordigen van patiënten misschien iets voor jou!

Wat houdt het vertegenwoordigingswerk in? 

Een patiëntenvertegenwoordiger vertolkt in verschillende beleidsvergaderingen de stem van de patiënten. De ggz is volop in beweging en men wil evolueren naar een ggz waar patiënten meer de mogelijkheid hebben om te herstellen in hun thuisomgeving en waar meer zorg op maat gegeven wordt. Daarvoor heeft de overheid in elke regio van België een netwerk waarin alle ggzpartners en aanverwanten vertegenwoordigd zijn. Deze netwerken vergaderen over 5 verschillende onderwerpen: 1. preventie en vroegdetectie, 2. mobiele teams, 3. sociale rehabilitatie en werk, 4. de ziekenhuizen en 5. huisvesting. In deze vergaderingen worden innovatieve praktijken besproken en ontwikkeld. Het is essentieel dat de stem van de patiënt vertegenwoordigd is wanneer de ggz verder wordt uitgetekend. 

Je wordt ondersteund: 

Vzw UilenSpiegel voorziet een vorming om je wegwijs te maken in de ggz, de herstelvisie (het centraal stellen van de patiënt en het pad dat hij/zij uitstippelt om te herstellen) en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast voorziet UilenSpiegel ook maandelijks een intervisie waar je met andere patiëntenvertegenwoordigers kan terugkoppelen over het vertegenwoordigingswerk en erover kan bijleren. Om voeling te houden met de achterban voorziet UilenSpiegel daarnaast heel wat ontspannende en informatieve activiteiten die lokaal georganiseerd worden. Dit lotgenotencontact en het vertegenwoordigingswerk zijn complementaire activiteiten. 

Interesse? 

Stuur een mailtje naar Katlijn Vander Meeren op katlijn.vandermeeren@uilenspiegel.net, dan neemt zij contact op met jou!