Zilverwijzer bevordert de geestelijke gezondheid van ouderen

  • Gepubliceerd op 28/06/2019

Heel wat ouderen hebben het moeilijk tijdens de periode waarin ze verhuizen naar een woonzorgcentrum. Zo’n verhuis gaat vaak gepaard met ziekte of verlies, fysieke achteruitgang, minder sociaal contact … Eén op de vier bewoners van woonzorgcentra toont tekenen van depressie en 11% voelt zich eenzaam. Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwierp daarom de Zilverwijzer om de geestelijke gezondheid van zestigplussers te bevorderen. Geestelijke gezondheidsbevordering betekent letterlijk het versterken van de geestelijke gezondheid. Dat kan onder andere door te werken aan veerkracht. Veerkracht is het vermogen om flexibel om te gaan met tegenslagen, uitdagingen en alledaagse stress en om daar zelfs sterker uit te komen. De Zilverwijzer-methodiek bestaat uit groepssessies, begeleid door een opgeleide medewerker. Samen wordt gezocht naar manieren om de veerkracht van de bewoners in het woonzorgcentrum te versterken. Er worden ervaringen en praktische tips uitgewisseld.

Het doel van de Zilverwijzer is om preventief te werken aan de geestelijke gezondheid van ouderen. Op de Zilverwijzer-sessies leren bewoners van woonzorgcentra elkaar beter kennen. Ze wisselen ervaringen uit en versterken hun veerkracht via tips en oefeningen rond verschillende thema’s.

Wil je zelf ook Zilverwijzer-sessies geven in woonzorgcentra?

Volg dan een ‘train-de-trainer’ bij Gezond Leven. Tijdens één voormiddag word je opgeleid om binnen je woonzorgcentrum met de methodiek aan de slag te gaan. Je krijgt handvatten aangereikt om de Zilverwijzer-groepssessies zelf te organiseren en te begeleiden. Daarnaast zijn er materialen ter beschikking om (positieve) geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij bewoners en personeel en is er aandacht voor doorverwijzing naar hulpverlening indien nodig.

Ontdek alle info, materialen en datum van de eerstvolgende train-de-trainer hier

Bron: Zorgnet Icuro