Zit je met iets? Tele-Onthaal gaat non-stop de zomer in

  • Gepubliceerd op 19/07/2019

De zon schijnt, de terrasjes lopen vol en de reiskoffers worden klaar gemaakt.
Maar niet bij Tele-Onthaal: wij nemen nooit vakantie. Onze vrijwilligers blijven ook de hele zomer lang non-stop bereikbaar. Deze onmiddellijke en doorlopende beschikbaarheid van onze hulplijn is voor vele oproepers een geruststelling: als extra overbrugging of aanvullende ondersteuning op een moeilijk moment in de zomer.
Je slecht in je vel voelen stopt niet omdat het zomer is. Daarom kan je ook in juli en augustus non-stop je verhaal kwijt bij Tele-Onthaal. 

Deuren dicht door jaarlijks verlof

In de zomervakantie vallen voor heel wat mensen persoonlijke contacten of professionele netwerken tijdelijk weg.

Vooral het ontbreken van vaste professionele aanspreekpunten en sleutelfiguren zorgt bij heel wat mensen voor extra spanning en ongemak. De vaste hulpverlener is met verlof, het volgende consult bij de therapeut is pas voorzien binnen enkele weken, de vervangend huisarts begrijpt je onvoldoende, de reguliere thuisverpleger is drie weken met vakantie… Heel wat oproepers geven tijdens de zomermaanden aan dat hun vertrouwde professionele hulpverlener(s) met vakantie zijn: deze periode ondergraaft op dat moment het evenwicht en zelfvertrouwen bij verschillende bellers en chatters.

Ook de afwezigheid van familie en vrienden door vakanties speelt mogelijks een rol. De vereniging die in de zomermaanden geen activiteiten plant… Dit betekent dat tijdens de vakantieperiode heel wat persoonlijke netwerken wegvallen, waar mensen doorheen het jaar doorgaans wel terecht kunnen.

Piekergedachten kan je niet met verlof sturen

Je slecht in je vel voelen stopt niet omdat het zomer is. Wie in de verlofperiode verdrietig, angstig of depressief is, lijkt haast alleen op de wereld te zijn. Bovendien wordt ook van je verwacht dat je gelukkig bent in de zomer: wie is er immers niet blij om vakantie te hebben? Geluk lijkt dan zo vanzelfsprekend maar daarom is het dat nog niet. “Topvakanties, toplocaties, toplichamen…” ze overspoelen social media tijdens juli en augustus.

Het leven laat zich niet regisseren, zeker niet wanneer je met sombere gevoelens worstelt of zorgen kent. Het contrast met vrolijke, lachende mensen, maakt zorgen soms zwaarder om te dragen. De verwachting dat je het leuk moet hebben, kan net voor extra druk zorgen. Dat oproepers zich net daardoor extra gaan terugtrekken op zichzelf is niet denkbeeldig. Het signaal dat er wat ‘mis’ is, komt duidelijker over: “de zon schijnt, het is vakantie en toch voel ik me rot”. Oproepers met een slecht zelfbeeld kunnen wel eens verblind worden door een alom aanwezig “happy holidays gevoel.”

Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo aanvoelen als de feestdagen tussen kerst en nieuwjaar. Iedereen is met vakantie of doet leuke activiteiten. Hierdoor kan het gevoel van eenzaamheid toenemen.

Opmerkelijk is dat het thema eenzaamheid aan de chat, waar 68.8% van de oproepers jonger is dan 25 jaar, in de zomermaanden iets hoger ligt dan doorheen het jaar. Het aandeel chatters dat alleen woont ligt in juli en augustus ook hoger dan doorheen het jaar (23.2%) In deze periode worden schoolgaande jongeren meer op zichzelf geworpen, wat soms tot vereenzaming kan leiden. Bij deze jongere leeftijdsgroep kan de zomer steken ook zorgen rond studie, verloop schoolloopbaan, en verdere toekomst de kop op, met faalangst tot gevolg.

Zit je met iets deze zomer? Tele-Onthaal gaat non-stop de zomer in

Bij Tele-Onthaal vind je gelukkig een vangnet: de hulplijn kent immers geen openingsuren of sluitingsdagen, ook niet tijdens de zomermaanden.In de zomerperiode sluiten sommige diensten de deuren of is er een beperkte bezetting, gaan vertrouwde hulpverleners met vakantie. Deze onmiddellijke beschikbaarheid van Tele-Onthaal - dag en nacht, zonder sluitingsuren en feestdagen, zonder afspraak, zonder wachtlijsten, non-stop - is een geruststelling voor vele oproepers. Door de permanente bereikbaarheid, kan de oproeper onmiddellijk zijn verhaal kwijt tijdens deze zomerperiode, op elk lastig moment. De aanvullende ondersteuning of extra overbrugging die Tele-Onthaal op die moeilijke zomermomenten kan bieden, is voor vele oproepers in de grote vakantie een grote steun.

Je verhaal kwijt of hulp nodig deze zomer? Bel gratis en anoniem 106 of chat via tele-onthaal.be (elke avond van 18u-23u en woensdag-en zondag vanaf 15u)