Beleidsnota: Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg

  • Dossier
  • 05/03/2019
  • Eline Bruneel, Patrick Colemont, Peter Gielen, Else Tambuyzer en Simon Ector

Moet er een statuut en een wettelijk kader komen voor ervaringsdeskundigen? Met die vraag stapte OPGanG enkele jaren geleden naar het HIVA, het onderzoekscentrum voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Uit onderzoek bleek dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. Het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG werkten de afgelopen jaren verder aan het in kaart brengen van de knelpunten die er nog bestaan.

Deze knelpunten staan beschreven in de beleidsnota "Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg". Er zijn heel wat mogelijkheden om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Dit kan als werknemer, als zelfstandige of als vrijwilliger. Telkens gelden andere regels, procedures en voorwaarden en kan het best ingewikkeld worden om goed geïnformeerd te zijn en ervoor te zorgen dat je met alle administratie in orde bent. In deze nota bespreken we de knelpunten die ervaringsdeskundigen ervaren wanneer ze aan de slag willen gaan. Het gaat hierbij zowel over ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid als over ervaringsdeskundigen met een lichamelijke aandoening.

In de eerste helft van 2019 maakt OPGanG een afspraak bij de studiediensten van de politieke partijen om de beleidsnota toe te lichten.