De cliënt als partner in de geestelijke gezondheidszorg – Gids voor hulpverleners

  • Dossier
  • 01/01/2015
  • UilenSpiegel en Psytoyens, redactie: Atanor

In 2015 publiceerde onze ledenvereniging UilenSpiegel samen met haar Waalse zusterorganisatie Psytoyens een gids voor hulpverleners: De cliënt als partner in de geestelijke gezondheidszorg.

In België lijkt de stem van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg meer en meer gehoord te worden. Zijn we dan toch op weg naar een partnerschap tussen cliënt en professionele hulpverlener? En zo ja, welk partnerschap? De inhoud van deze gids is in grote mate geïnspireerd op wat er aan bod is gekomen in de verschillende focusgroepen (met(ex-)cliënten en hulpverleners) die in de loop van 2014 door Psytoyens en UilenSpiegel werden georganiseerd.