Duurzaam innoveren voor meer geestelijke gezondheid. Open Minds: van visie naar actie

  • Boeken
  • 01/05/2016
  • Zorgnet-Icuro

Op 26 en 27 mei 2016 organiseerde Zorgnet-Icuro het congres Open Minds. Met een ‘open mind’ wilden ze samen met zoveel mogelijk mensen reflecteren over de zorg voor geestelijke gezondheid. Ze stelden de vraag hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst en op een duurzame manier kunnen innoveren in de geestelijke gezondheidszorg.

Aan het congres Open Minds ging een lang voorbereidingstraject en een breed gedragen reflectieproces vooraf. In een eerste fase werden in het voorjaar van 2015 onder de deskundige begeleiding van Flanders DC twee grote brainstormsessies georganiseerd. Meer dan 250 personen uit alle segmenten van de samenleving konden in groepen van 12 tot 15 personen brainstormen over actuele trends en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheid om van daaruit innoverende ideeën in kaart te brengen. In een tweede fase werd een ruime stakeholdergroep gevormd. Die ging aan de slag onder leiding van het Nederlandse Reframing Studio. Reframing Studio ontwikkelde samen met de Technische Universiteit Delft een unieke innovatiemethodiek. Centraal staat een doelgerichte vorm van innovatiedenken. Uniek aan deze methode was het feit dat de focus van de reflectie niet lag op de ideale organisatie van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg anno 2016, maar wel op hoe de samenleving er in 2026 zal uitzien en wat dat betekent voor de geestelijke gezondheid(szorg) van de burger.

De neerslag van de uitgebreide strategische denkoefening in voorbereiding van Open Minds vindt u in dit inspiratieboek. De publicatie reikt elementen aan voor een kritische reflectie die elke organisatie of groep ook zelf kan doen. Het is een nieuw denkkader dat iedereen kan gebruiken om kritisch na te denken over zijn rol en bijdrage in de zorg voor geestelijke gezondheid.