Standpunt over het gebruik van vrijheidsbeperkende in de geestelijke gezondheidszorg

  • Standpunt
  • 17/11/2021
  • OPGanG: Else Tambuyzer

OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform vzw brachten in september 2015 een groep ervaringsdeskundigen vanuit verschillende patiëntenverenigingen samen voor een workshop over vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde in 2016 het advies ‘Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg’. OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform formuleerden aanbevelingen en aandachtspunten over het advies. Een aantal van onze opmerkingen zijn erin opgenomen. Een aantal zaken werden echter niet of nauwelijks opgenomen omdat ze buiten het kader van het advies vallen. Bovendien moet het advies ook nog in de praktijk gebracht worden. Met het publiceren van dit standpunt treden we naar buiten met wat ervaringsdeskundigen écht belangrijk vinden rond dwanginterventies.

Eerst gaan we in op vrijheidsbeperkende maatregelen in het algemeen en bespreken we de definitie, de impact en het vóórkomen ervan. Daarna zoemen we dieper in op enkele veelvoorkomende types van vrijheidsbeperkende maatregelen: gedwongen opname, afzondering, fixatie en dwangmedicatie. Vervolgens bespreken we de preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Per onderwerp formuleren we aanbevelingen.