Visie

Over OPGanG

OPGanG is een gezamenlijk initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen uit de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Zij werken samen om met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp met eenduidige stem het beleid op alle niveaus te informeren en beïnvloeden.

Meer info

Missie en visie

OPGanG wil de gemeenschappelijke belangen behartigen van haar achterban. We werken solidair samen, wisselen kennis uit en bundelen onze krachten.

We kunnen onze visie kort en krachtig samenvatten:

  • Patiënten kunnen en weten veel
  • Patiënten herstellen
  • Patiënten zorgen mee
  • Patiënten praten mee
Meer info

Historiek

OPGanG ontstond uit de studiegroep geestelijke gezondheid van het Vlaams Patiëntenplatform. In november 2012 werd een projectsubsidie verkregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Sindsdien werd deze subsidie onafgebroken verlengd.

De voortrekkers van OPGanG waren ANBN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Intussen zijn verschillende andere verenigingen ons komen versterken.

Meer info