Disclaimer

OPGanG verzamelde met veel zorg de informatie die op deze website wordt aangeboden. Het is echter onmogelijk om steeds de juistheid of volledigheid van de informatie te garanderen.

De gegevens op de website van OPGanG kunnen afgedrukt en gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Mits bronvermelding mogen ze ook gepubliceerd of verspreid worden voor activiteiten zonder winstoogmerk. De aangeboden informatie mag evenwel niet verder gecommercialiseerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van OPGanG.

OPGanG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Wanneer rechtstreeks of onrechtstreeks schade wordt geleden als gevolg van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, kan OPGanG niet aansprakelijk gesteld worden.