Over Opgang

Op deze pagina vind je de volgende informatie:

'Over OPGanG', onze missie en visie en de historiek van OPGanG.
Via 2 krachtige filmpjes geven we je inzicht in 'de kracht van lotgenoten'.
Verder stellen we onze leden voor: de aangesloten patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen.
Je vindt hier ook meer info over ons team.

Over OPGanG

OPGanG is een gezamenlijk initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen uit de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Zij werken samen om met het Vlaams Patiëntenplatform en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp met eenduidige stem het beleid op alle niveaus te informeren en beïnvloeden.

Meer over OPGanG

Missie en visie

OPGanG wil de gemeenschappelijke belangen behartigen van haar achterban. We werken solidair samen, wisselen kennis uit en bundelen onze krachten.

We kunnen onze visie kort en krachtig samenvatten:

  • Patiënten kunnen en weten veel
  • Patiënten herstellen
  • Patiënten zorgen mee
  • Patiënten praten mee
Visie

Historiek

OPGanG ontstond uit de studiegroep geestelijke gezondheid van het Vlaams Patiëntenplatform. In november 2012 werd een projectsubsidie verkregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Sindsdien werd deze subsidie onafgebroken verlengd.

De voortrekkers van OPGanG waren ANBN, UilenSpiegel, Ups & Downs en Werkgroep tegen Gokverslaving. Intussen zijn verschillende andere verenigingen ons komen versterken.

Historiek

Leden

De huidige leden van OPGanG. Verenigingen die zich wensen aan te sluiten kunnen informatie verkrijgen via mail: contact@opgang.be.

ANBN Vereniging voor personen met een eetstoornis en hun omgeving
DENK Halle-Vilvoorde Door Ervaring Naar Kennis (Halle-Vilvoorde)
DENK Leuven Door Ervaring Naar Kennis (Leuven)
LEF Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum
OPWEGG Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid
RAP Regionale Adviesraad voor GGZ-participatie Zuid-Hageland
Sexual Compulsive Anonymous Herstel van seksuele gedrevenheid.
UilenSpiegel Patiëntenvereniging geestelijke gezondheid
Ups & Downs Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving

De kracht van lotgenoten

Team

Medewerkers van OPGanG kan je bereiken per telefoon bij het Vlaams Patiëntenplatform:
016 23 05 26 of per mail: contact@opgang.be

Patrick Colemont

Beleidsmedewerker OPGanG, ervaringsdeskundige. Patrick is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag.
E-mail: contact@opgang.be

Simon Ector

Beleidsmedewerker OPGanG. Simon werkt daarnaast rond de thema's geestelijke gezondheid en verzekeringen bij het Vlaams Patiëntenplatform.
E-mail: simon.ector@vlaamspatientenplatform.be