Eerste resultaten over het gebruik van behandelplannen in de GGZ in Vlaanderen

  • Gepubliceerd op 30/04/2021

Vlaamse voorzieningen uit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) maken vandaag op Zorgkwaliteit.be hun eerste resultaten bekend omtrent het gebruik van behandelplannen. Deze plannen vormen een belangrijk hulpmiddel bij de zorg, begeleiding en behandeling van de zorggebruikers, waarbij gezamenlijke doelstellingen worden bepaald en opgevolgd.

De sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) werkt al enige tijd aan kwaliteitsverbetering. Eén van de instrumenten om dit na te streven is het meten van kwaliteitsindicatoren. In september ’20 was er de eerste publieke rapportering op Zorgkwaliteit.be, en dit over indicatoren voor patiëntervaringen en -veiligheid. Met ondersteuning van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) ontwikkelden de CGG, PVT en IBW een nieuwe set van indicatoren om het gebruik van behandelplannen in kaart te brengen.

Op Zorgkwaliteit.be worden nu de eerste resultaten uit 2020 omtrent dit gebruik bekend gemaakt. De keuze voor transparantie heeft, naast maatschappelijke verantwoording, vooral tot doel om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken, verder op te volgen en te verbeteren. Via zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ de zorgvoorzieningen in Vlaanderen een platform om de gemeten resultaten te publiceren, te vergelijken en op te volgen doorheen de tijd. Op termijn, eens er een grotere van indicatoren beschikbaar is, moet dit de patiënt ook helpen om beter geïnformeerde keuzes te maken.

In 2020 namen 85% van de CGG (17 van de 20 voorzieningen), 39% binnen de PVT (9 van de 23 voorzieningen) en 36% van de IBW (16 van de 45 voorzieningen) deel aan deze eerste metingen. Hierna lichten we er voor de drie types voorzieningen twee types indicatoren uit, namelijk de tijdigheid van het opstellen van de plannen en de periodieke evaluatie en actualisatie ervan. De resultaten hierop, en vooral de spreiding erin tussen de voorzieningen, tonen aan dat behandelplannen op zich wel gebruikt worden in de deelnemende voorzieningen, maar dat een meer systematische aanpak en toepassing ervan als werkinstrument in de dagdagelijkse praktijk noodzakelijk is.

Lees hier het volledige persbericht.