Hospitalisatieverzekeringen moeten kosten na suïcidepoging dekken

  • Gepubliceerd op 25/04/2024

Enkele jaren geleden bracht het Vlaams Patiëntenplatform/OPGanG het probleem onder de aandacht dat de kosten na een suïcidepoging niet gedekt werden door de hospitalisatieverzekering. Wanneer iemand na een suïcidepoging in het ziekenhuis belandde, kon die persoon geen gebruik maken van zijn of haar hospitalisatieverzekering om deze kosten te dekken. Gezien de moeilijke situatie waarin deze personen zich bevinden, was het onrechtvaardig dat verzekeraars deze kosten uitsluiten.

Naar aanleiding van dit gesprek is er een wetsvoorstel uitgewerkt dat onlangs goedgekeurd werd in het Federale parlement. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat hospitalisatieverzekeraars de kosten als gevolg van een suïcidepoging niet langer mogen uitsluiten. Het is ook niet langer toegelaten om personen te weigeren of een bijpremie aan te rekenen voor personen die een suïcidepoging hebben ondernomen.

Deze maatregel biedt niet alleen de noodzakelijke financiële steun, maar vermindert ook stigmatisering rond mentale gezondheid en suïcidepogingen. Het is een erkenning dat psychische nood een legitieme medische aandoening is, die dezelfde steun en dekking verdient als elk ander gezondheidsprobleem.