Nieuw online platform voor psychologische hulp voor jongeren

  • Gepubliceerd op 10/11/2023

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden.

OnlinePsyHulp-jongeren brengt hoop en hulp voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar met psychische moeilijkheden, die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben. Vroeger bestond OnlinePsyhulp enkel voor volwassenen. Het nieuwe platform is te raadplegen via www.onlinepsyhulp-jongeren.be.

OnlinePsyHulp-jongeren biedt een veilige en toegankelijke omgeving waarin jongeren en jongvolwassenen zich kunnen uiten en op weg geholpen worden naar herstel. Dit gebeurt via gepersonaliseerde begeleiding en psycho-educatieve hulpmiddelen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

De hulpverleners zijn deskundige professionals (waaronder psychologen en psychotherapeuten), gespecialiseerd in online begeleidingen van jongeren. Hun benadering is empathisch, begripvol en wetenschappelijk onderbouwd.

Gratis hulpaanbod

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren. Er is ook voorzien in hulp bij doorverwijzing indien aangewezen. Met deze werkwijze wil dit hulpaanbod immers geen eiland zijn, maar ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp.