Onderzoek Covid en Geestelijke gezondheid - Hoge Gezondheidsraad

  • Gepubliceerd op 21/10/2020

De Hoge Gezondheidsraad ontwikkelde in mei een advies over psychosociale opvang tijdens de covid- 19 pandemie. In dit advies werd de balans opgemaakt van de psychische problemen als gevolg van de Covid-19- pandemie, hun waarschijnlijke verdere evolutie en de middelen om ze op middellange en lange termijn aan te pakken. Gezien het unieke en evoluerende karakter van de pandemie worden deze aanbevelingen momenteel herzien. Voor deze herziening heeft de werkgroep een vragenlijst ontwikkeld die tot doel heeft expertise te verzamelen van professionals in het veld en van patiënten en mantelzorgen.

Met deze vragenlijst wordt er gepeild naar de invloed van Covid-19 op het mentale en psychosociale welzijn van zorggebruikers (patiënten, ex-patiënten) en van mantelzorgers (familieleden, naasten). Er wordt gevraagd naar ervaringen, inzichten en expertise tijdens de Covid-19 periode.

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de Delphi-methodiek. Dit houdt in dat de deelnemers meer dan eens bevraagd zullen worden.

Meer informatie over de vragenlijst en de Delphi-methodiek vind je hier terug.