Meer bezoek in psychiatrische ziekenhuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

  • Gepubliceerd op 05/05/2020

Vanaf 11 mei kunnen psychiatrische ziekenhuizen, een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen (psychosociale, kinderpsychiatrische, verslavingscentra en revalidatiecentra voor kinderen en jongeren) en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn opgesteld vanuit de bevoegde overheid en moeten het mogelijk maken om bezoek op een veilige manier toe te laten. Elke voorziening kan hier zelf mee aan de slag gaan en een haalbaar plan opstellen om bezoek ten vroegste vanaf 11 mei toe te laten. De voorziening bepaalt zelf het tempo waarop dat voor hen haalbaar is. Zo zal er maximum 1 bezoeker per zorggebruiker toegelaten worden. Voor kinderen zijn beide ouders toegelaten. De bezoekers per patiënt zijn bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde personen.

Voorlopig kan vanuit de psychiatrische ziekenhuizen nog niet op bezoek naar huis gegaan worden. Vanaf de heropening van de scholen is dat wel mogelijk. De ziekenhuizen zullen hier zelf een regeling rond uitwerken, rekening houdend met voldoende voorzorgsmaatregelen en de situatie van de betrokkenen. 

Daarnaast bekijkt een werkgroep binnen de Vlaamse Overheid ook in welke situaties alternatieve manieren van sociaal contact een goed idee zijn. Op deze manier willen ze zorgvoorzieningen inspireren en van elkaar laten leren.

Onder andere de verenigingen van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, vroegen om opnieuw bezoek toe te laten. Het VPP kaartte dit aan bij de Vlaamse Overheid, COVID-taskforce en het kabinet van minister Wouter Beke.