Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud

  • Gepubliceerd op 03/04/2020

Sinds 2019 is er een terugbetaling voorzien voor psychotherapie via de verplichte ziekteverzekering. Deze terugbetaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden was de leeftijd. Er werd enkel terugbetaling voorzien voor personen tussen 18 en 65 jaar. Hierdoor viel een grote groep met nood aan psychologische hulp uit de boot. Na de aankondiging van vorige week heeft minister Maggie De Block beslist dat er een uitbreiding komt van de terugbetaling naar alle leeftijden. De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere beslissing om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen.

Min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers krijgen een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald. Een jaar geleden startte het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg voor volwassenen. Minister De Block: “De lancering van dat project was de cruciale eerste stap op weg naar de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn voor álle burgers. Het is fantastisch nieuws dat we dat nu versneld kunnen uitbreiden naar alle leeftijden. Als regering hebben we dat vandaag solidair beslist, in het belang van het mentaal welzijn van iedereen. De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen en die willen we zo goed mogelijk helpen opvangen, met de hulp van de klinisch psychologen en orthopedagogen op het terrein.”

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.