Tijdschrift Verslaving & Herstel

  • Gepubliceerd op 10/03/2021

Het nieuwe tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken. Het stimuleert de reflectie over verslavingsgedrag vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

Verslaving & Herstel bundelt gereviewde bijdragen vanuit wetenschap en praktijk in een goed leesbare vorm. Het brengt kennis en ervaring in Nederland en Vlaanderen dichter bij elkaar.

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij de preventie, behandeling en maatschappelijke opvang van middelengerelateerde problematiek en verslavingen. Het tijdschrift richt zich op de geestelijke gezondheidszorg, zoals zorggebruikers, hulpverleners en onderzoekers, maar ook op functionarissen van justitie en politie en op beleidsmedewerkers.

Het tijdschrift Verslaving & Herstel verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de reeds verschenen nummers van die jaargang.

Meer informatie vind je hier.