Verbinding tussen Tele-Onthaal of Awel en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 09/04/2020

De telefonische hulpdiensten Tele-Onthaal en Awel ontvangen in deze coronatijden veel meer oproepen dan anders. Heel wat Vlamingen bellen, mailen of chatten met hen. Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat voor sommigen meer gespecialiseerde psychologische hulp aangewezen is. Dankzij een nieuw digitaal platform kunnen Tele-Onthaal en Awel nu een rechtstreekse verbinding leggen met de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) die vervolgzorg kunnen bieden.

Drie handen op één buik en één platform

Wie belt naar of chat met Tele-Onthaal of Awel krijgt een luisterend oor aan de lijn. Samen met de beller of chatter bespreekt de vrijwillige hulpverlener de problemen en zoekt mee naar veerkracht, ondersteuning of oplossingen. Soms blijkt uit het gesprek dat meer gespecialiseerde zorgverlening nodig is. Het zetten van de stap naar professionele hulp wordt nu gemakkelijker gemaakt dankzij het Wellweb platform.

De weg naar meer gespecialiseerde mentale hulp

Hoe gaat het in zijn werk? Aan de hand van een triagetool peilen de vrijwilligers van de hulplijnen of er meer ondersteuning nodig is en wat de specifieke mentale zorgnood is. Belangrijk hierbij is dat enkel met zijn goedkeuring de oproeper in contact wordt gebracht met een CGG. Eens dat gebeurd is, neemt een medewerker van het CGG via digitale weg contact op met de beller. In een online gesprek (telefoon, mail, beeldbellen of chat) bespreken therapeut en beller dan welke hulp gewenst is en wat de psychische moeilijkheden zijn. Desgewenst kan het eerste contact door het CGG anoniem gebeuren.

Als na het eerste contact duidelijk wordt dat de zorgverlening ambulant kan worden voortgezet, maken de CGG en betrokkene vervolgafspraken. Indien de psychische problemen te ernstig zijn, gaat de CGG-zorgverstrekker samen met de beller of chatter op zoek naar een alternatief.

Wat kost het voor de hulpvrager?

Hulp zoeken bij de telefoonlijnen is gratis, net als het eerste contact met het CGG. Als samen met de hulpverlener wordt besloten om een aantal behandelingsmomenten af te spreken dan bedraagt de persoonlijke bijdrage 11 euro voor een behandelcontact. Mensen in een sociaal-economisch zwakkere positie hebben recht op een gereduceerd tarief van 4 euro.