2018 - Overzichtstabel terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

  • Vergelijking
  • 08/03/2018
  • OPGanG: Simon Ector

In maart 2018 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten.