2021 - Overzichtstabel vergelijking psychologische begeleiding en psychotherapie door de mutualiteiten

  • Vergelijking
  • 10/02/2021

In februari 2021 maakten we opnieuw een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een algemene bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten