Ervaringen met het nieuwe beschermingsstatuut bij wilsonbekwaamheid

  • Dossier
  • 05/03/2019
  • OPGanG: Else Tambuyzer

Sinds 2014 bestaat er een nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen. OPGanG stelt vast dat deze wet niet steeds op een goede manier wordt toegepast, met nadelige gevolgen voor de 'beschermde' persoon.  OPGanG formuleerde op basis van de bevraging een reeks aanbevelingen.