Naar meer participatie door gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg

  • Brochure
  • 01/04/2019

UilenSpiegel vzw, Similes vzw, Psytoyens asbl en Similes asbl werken sinds 2007 samen om de inbreng van patiënten en families hoger op de agenda te zetten. Zij stelden een boekje op met een wegwijzer richting meer participatie door patiënten en families in de geestelijke gezondheidszorg. De aanbevelingen en vernieuwende praktijken kwamen tot stand via: 

  • bevragingen van patiënten en familieleden
  • het bundelen van ervaringen en inzichten van patiënten- en familievertegenwoordigers  
  • uitwisselingen binnen de patiënten- en familieorganisatie

Zij hopen dat de gids voor hulpverleners, zorgvoorzieningen en zorgnetwerken een bron van inspiratie zal vormen om werkpunten en mogelijkheden te herkennen en aan te pakken.