OPGanG Nieuws

Vacature: Begeleider(s) groepen geestelijke gezondheid in Oost- en West-Vlaanderen

  • Gepubliceerd op 19/05/2021

Het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG zijn op zoek naar een begeleider groepen geestelijke gezondheid in Oost- en West-Vlaanderen. Is deze vacature misschien iets voor jou? Bekijk dan hier de verdere details.

Eerste resultaten over het gebruik van behandelplannen in de GGZ in Vlaanderen

  • Gepubliceerd op 30/04/2021

Vlaamse voorzieningen uit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) maken vandaag op Zorgkwaliteit.be hun eerste resultaten bekend omtrent het gebruik van behandelplannen. Deze plannen vormen een belangrijk hulpmiddel bij de zorg, begeleiding en behandeling van de zorggebruikers, waarbij gezamenlijke doelstellingen worden bepaald en opgevolgd.

Vlaanderen op weg gezondheidsdoelstelling suïcide te halen

  • Gepubliceerd op 22/04/2021

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal zelfmoorden in Vlaanderen met 26%. Daarmee lijkt het tweede Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie de Vlaamse gezondheidsdoelstelling te bereiken om tegen 2020 het aantal suïcides met 20% omlaag te brengen.

Eén adres voor websites en apps die welzijn bevorderen

  • Gepubliceerd op 20/04/2021

Op zoek naar een hulpverlener? Of alleen maar naar iemand om eens tegen te praten? Wilt u dringend uw alcoholprobleem aanpakken, of werk maken van die 10.000 stappen per dag? Misschien een goede app vinden om met mindfulness-oefeningen tot rust te komen? Of uw veerkracht verhogen, nu de coronapandemie zo lang aansleept? Op de website onlinehulp-apps.be vindt u vijftig online-toepassingen en apps opgelijst.

Verdient niet iedereen een mentaalmaatje?

  • Gepubliceerd op 31/03/2021

Beleidsmedewerker en ervaringsdeskundige bij het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG, Patrick Colemont roept op tot een maatje om je mentaal evenwicht te ondersteunen.

Tijdschrift Verslaving & Herstel

  • Gepubliceerd op 10/03/2021

Het nieuwe tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken. Het stimuleert de reflectie over verslavingsgedrag vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

Patiënten over kwaliteit geestelijke gezondheidszorg: 'We wensen ons veel beterschap'

  • Gepubliceerd op 05/03/2021

De geestelijke gezondheidszorg bracht recent haar kwaliteit in beeld. Patiëntenverenigingen stellen vast dat er nog veel werk aan de winkel is. “Er zijn kansen op beterschap als de geestelijke gezondheidszorg kiest voor meer herstelondersteunende zorg.”

Tweede Staten Generaal Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 19/02/2021

Op zaterdag 20 maart wordt de tweede Staten Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg georganiseerd. De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg is een sectorbreed platform, bestaande uit professionals, beroepsfederaties, zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen, familieleden en sympathisanten die ijveren voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Vertrekpunt daarbij is niet een bepaalde groep professionals of (soort) zorgorganisatie, maar het welzijn van de zorggebruiker.

Tien vragen over isolatie en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 16/02/2021

Drie jaar geleden werd een richtlijn ontwikkeld over de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de geestelijke gezondheidszorg. Toch blijft dit op de werkvloer een hardnekkig probleem. Een jonge vrouw getuigde recent: ‘In die kale isoleercel verloor ik mijn laatste restje waardigheid’. Dit pakkend verhaal trof ook de mede-auteurs van de richtlijn. Met tien vragen en antwoorden zetten ze de richtlijn nogmaals scherp. OPGanG werkte mee aan deze richtlijn op basis van de aanbevelingen van ervaringsdeskundigen in het standpunt over het gebruik van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp lanceren toolbox 'Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?'

  • Gepubliceerd op 20/01/2021

Hoe communiceer je over je ziekte op het werk op een manier die voor jou comfortabel is en een goede (her)start mogelijk maakt? Het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp werkten hierover een toolbox uit.