Verzekeringen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid ondervinden allerlei knelpunten in verband met verzekeringen. Verzekeringsondernemingen maken in hun verzekeringscontracten vaak een onderscheid tussen somatische aandoeningen en psychische aandoeningen.

OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform ontvangen volgende klachten van personen met een psychische kwetsbaarheid over de toegang tot en uitvoering van verzekeringen:

  • Hoge bijpremies en weigeringen voor schuldsaldoverzekeringen;
  • Beperkte dekking (of uitsluiting) van de kosten voor hospitalisaties in psychiatrische ziekenhuisdiensten door hospitalisatieverzekeringen;
  • Weigeringen voor een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsverzekering;
  • Geen of te weinig erkenning van de arbeidsongeschiktheid door verzekeraars gewaarborgd inkomen;
  • Uitsluiting van geestelijke aandoeningen in de polissen van reisverzekeringen;
  • Uitsluiting van kosten die gerelateerd zijn aan (een poging tot) zelfdoding, alcohol- en drugsafhankelijkheid, … door hospitalisatieverzekeringen;
  • Het gebruik van gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen: verzekeraars vragen uitgebreide psychische verslagen op. Wat met de privacy van de patiënt?

Samen met een aantal partnerorganisaties bekijken we op welke manier we deze knelpunten kunnen wegwerken.