OPGanG Nieuws

Tien vuistregels om anders te spreken over geestelijke gezondheid

  • Gepubliceerd op 24/07/2017

Dit filmpje geeft tien tips om te communiceren over mensen met psychische aandoeningen. De beelden en woorden (frames) die we gebruiken om hierover te spreken, beïnvloeden het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat van hun naasten. Hun herstel, hun terugval, hun welbevinden, hun zelfstigma. Een samenleving moet zich van die invloed bewust zijn. Dit filmpje en de bijhorende publicatie willen streven naar genuanceerde communicatie over psychische aandoeningen. Naar communicatie die niet stigmatiseert. De twaalf frames en counterframes houden ons een spiegel voor.

Campagne Signaalherkenning: Oproep Getuigen

  • Gepubliceerd op 28/06/2017

In het najaar van 2017 lanceren het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Associatie Beeldvorming (Te Gek!? en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid) een campagne rond het herkennen van signalen van psychische kwetsbaarheid. Het doel van deze campagne is de algemene bevolking sensibiliseren om alert te zijn voor signalen van psychische kwetsbaarheid bij mensen in hun omgeving en aansporen om hierover in gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar hulp.

Video-verslag "Eerste Dag van de Ervaringswerker"

  • Gepubliceerd op 15/06/2017

Succesvolle ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ met steun van OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid

Ervaringswerkers worden steeds belangrijker binnen de herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen in de ggz proberen ze anderen te helpen. De ‘Eerste Dag van de Ervaringswerker’ op 6 mei 2017, die de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid met OPGanG organiseerde, lokte zo'n 100 deelnemers naar de Hogeschool Gent. Het dagthema was ‘Een inspirerende reis van verbinding’. Bekijk het videoverslag via deze link.

Patrick Colemont en Else Tambuyzer, de OPGanG projectverantwoordelijken bij het VPP, leverden ieder een gewaardeerde bijdrage.Onderzoek over statuut ervaringsdeskundige in de GGZ gepubliceerd

  • Gepubliceerd op 15/05/2017

Steeds meer ervaringsdeskundigen gaan aan de slag binnen de geestelijke gezondheidszorg of doen beleidswerk. Een aangepast statuut en wettelijk kader ontbreken echter nog.

OPGanG liet het onderzoek 'Het tewerkstellingsstatuut van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg' uitvoeren door het HIVA-KU Leuven. Hieruit blijkt dat het uitwerken van één statuut niet de te volgen weg is. We moeten eerder werk maken van het bekendmaken, correct toepassen en verbeteren van bestaande statuten en maatregelen. OPGanG gaat hiermee aan de slag, samen met geïnteresseerde partners.

STANDPUNT over het gebruik van dwangmaatregelen in de GGZ

  • Gepubliceerd op 18/04/2017

Dwangmaatregelen komen nog veel te vaak voor binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien is de toepassing ervan vaak ondermaats. Nochtans zijn dit meestal zeer negatieve en soms zelfs traumatische ervaringen voor patiënten en hun omgeving. OPGanG en het Vlaams Patiëntenplatform publiceerden een standpunt over het gebruik van dwangmaatregelen in de GGZ.

Update: Welke terugbetaling bieden ziekenfondsen voor psychotherapie en psychologische begeleiding?

  • Gepubliceerd op 29/03/2017

We maakten een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. We maakten een overzichtsdocument, samen met de informatie opgesplitst per ziekenfonds. Nieuw dit jaar is een handig overzicht op één bladzijde, waarop je in één oogopslag kan zien welke terugbetaling de verschillende ziekenfondsen bieden.

Nieuwe richtlijn rond antidepressiva volstaat niet: ook terugbetaling psycholoog nodig

  • Gepubliceerd op 14/02/2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil dat huisartsen minder medicijnen tegen depressie voorschrijven. Ze heeft daarover een nieuwe richtlijn klaar. Volgens recente cijfers halen elk jaar bijna twee miljoen Belgen antidepressiva in huis. In het TV-programma "De afspraak" reageert psychologe Elke Van Hoof. De richtlijn is een stap in de goede richting, maar volstaat niet. Ook terugbetaling van consultaties bij de psycholoog is cruciaal. Bekijk hier het videofragment.

Doe mee aan onderzoek naar psychisch welzijn van de Vlaming (Universiteit Gent)

  • Gepubliceerd op 14/02/2017

Er bestaan grote provinciale verschillen in het geestelijk welzijn van de Vlaming. Verklaringen hiervoor steunen tot op heden enkel op hypothesen. De Universiteit Gent wil onderzoeken welke redenen hiervoor bestaan. Vul hier de vragenlijst in.

Berichtgeving over de psychiatrische ziekenhuizen in De Standaard

  • Gepubliceerd op 03/02/2017

De Standaard publiceerde op 28 januari 2017 het rapport 'De stoornissen van de psychiatrie', waarin de krant de publiek openbare rapporten van Zorginspectie onder de loep nam. Dit rapport lokte heel wat reacties uit. Wij zetten een aantal reacties op een rijtje.

Iedereen ervaringsdeskundige?

  • Gepubliceerd op 03/02/2017

"Mensen die met een ziekte kampen, zijn niet noodzakelijk ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk dat zij hun individuele ervaring verwerken, overstijgen en uiteindelijk doorgroeien tot deskundigen ter zake. Dat zij komen tot een gedeeld verhaal door het aanhoren en verzamelen van de vele verhalen van hun lotgenoten", schrijft Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform in de Artsenkrant.