OPGanG Nieuws

Artikel 'Onderzoeker blikt terug op opname psychiatrisch ziekenhuis'

  • Gepubliceerd op 14/09/2018

Onderzoekster Elke Plovie schreef een mooie getuigenis over haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit toont aan dat er op het vlak van de kwaliteit van zorg nog heel wat verbeterpunten zijn. Je kan het artikel lezen op de website van sociaal.net.

Memorandum lokale verkiezingen 2018

  • Gepubliceerd op 12/08/2018

Op 14 oktober zijn er lokale verkiezingen in Vlaanderen. Om de noden rond geestelijke gezondheidszorg aan de lokale politici te duiden, heeft OPGanG een memorandum opgesteld. Dit memorandum wordt verspreid onder de lokale afdelingen van de verschillende partijen. Op deze manier hopen wij dat er ook in het lokale beleid aandacht is voor geestelijke gezondheid. Het memorandum kan je hier terugvinden.

Werkwinkel Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres

  • Gepubliceerd op 09/08/2018

Op 18 en 19 september vindt de 9e editie van het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres plaats in Wilrijk. Op woensdag 19 september voorziet OPGanG een workshop rond dwangmaatregelen 'Geboeid door dwang - een workshop vanuit patiëntenperspectief'. De workshop zal doorgaan van 9u15-10u45. Verdere info is te vinden op de website van het GGZ congres.

Versturen 'weer-op-gang-kaarten'

  • Gepubliceerd op 08/08/2018

Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie helpt je weer op gang?

In juni verstuurden we de eerste 'weer-op-gang-kaarten' om patiënten hierover te informeren naar verschillende psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen.

Minder heropnames bij inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 06/08/2018

Ervaringsdeskundigen die patiënten helpen met zelfmanagement kunnen het aantal heropnames na een acute psychiatrische crisis verminderen. Dit lijkt het resultaat van gerandomiseerd onderzoek van Sonia Johnson e.a. dat in The Lancet staat. Een samenvatting van het onderzoek kan je lezen via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minder-heropnames-bij-inzet-ervaringsdes...

Terugbetaling psycholoog: Mensen moeten op tijd hulp kunnen zoeken

  • Gepubliceerd op 25/06/2018

Volwassenen die kampen met psychische problemen zoals angststoornissen, depressie, alcoholverslaving, zullen vanaf dit najaar nog maar 11 euro moeten betalen als ze naar de psycholoog gaan. Ze hebben hiervoor wel een voorschrift nodig van de huisarts of psychiater. De terugbetaling geldt voor 4 sessies en kan eventueel nog verlengd worden met 4 extra sessies. 

Update: terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten

  • Gepubliceerd op 08/03/2018

Ook dit jaar maakten we een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de mutualiteiten. De terugbetaling van consultaties bij een psycholoog, psychotherapeut of klinisch orthopedagoog zijn niet inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering. Ziekenfondsen betalen hier soms een deel van terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. In ons overzicht vind je de terugbetaling die voorzien wordt door de ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.

Artikel 'Ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg'

  • Gepubliceerd op 06/03/2018

Ervaringsdeskundige Kristof Stubbers schreef  een boeiend opiniestuk over zijn plaats als ervaringsdeskundige. Je kan het lezen op de website van Sociaal.net.

Bezoek aan eerstelijnspsycholoog terugbetaald vanaf eind 2018

  • Gepubliceerd op 27/07/2017

De federale regering bereikte recent een akkoord over een aantal socio-economische maatregelen. Zo zullen mensen met matige psychische problemen binnenkort een terugbetaling krijgen van een kortdurende behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. De terugbetaling geldt wel pas na doorverwijzing door de huisarts. De terugbetaling start waarschijnlijk eind 2018 . OPGanG is blij met deze historische beslissing want dit kan de drempel verlagen om psychologische hulp in te schakelen. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe hoeveel de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog zal bedragen. OPGanG hoopt ook dat deze terugbetaling in de toekomst uitgebreid kan worden.

De mening van patiënten over de kostprijs van consultaties bij de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

  • Gepubliceerd op 25/07/2017

De tarieven die Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanrekenen aan patiënten, zijn wettelijk vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. De overheid wilde dit aanpassen en vroeg via OPGanG de mening van patiënten(vertegenwoordigers). Wat vinden ze van de huidige tarieven? Zouden ze online hulpverlening overwegen? Is het fair om mensen te laten betalen als ze hun afspraak niet tijdig annuleren? De antwoorden hierop vind je in het artikel hierover dat verscheen in Samenspraak 88 (juni 2017), de Nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform.