OPGanG Nieuws

Team vrijwillige ervaringsdeskundigen draagt inloophuis T'hus

  • Gepubliceerd op 30/07/2021

Een inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De kracht van deze plek zit in het feit dat mensen zich niet moeten aanmelden, geen intakeprocedure hoeven doorlopen of een doorverwijzing op zak moeten hebben. Welkom in T'hus in Waregem.

Informatie 19 Centra Geestelijke Gezondheidszorg gebundeld op gezamenlijke website

  • Gepubliceerd op 07/07/2021

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Voortaan zijn ze allemaal terug te vinden onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be.

Bevraging arbeidsongeschiktheid & vrijwilligerswerk

  • Gepubliceerd op 30/06/2021

Ben je psychisch kwetsbaar, onder ziektestatuut (arbeidsongeschikt) en ondervind je problemen wanneer je vrijwilligerswerk doet of wenst te doen? Neem dan deel aan deze korte bevraging. Dit kan tot en met 31 juli 2021.

Chatdienst patiëntenrechten

  • Gepubliceerd op 28/06/2021

De ombudsdienst geestelijke gezondheid heeft sinds kort een chatmogelijkheid. Heb je vragen over je rechten als patiënt of heb je een klacht over je behandeling, surf naar de chatroom.

Psychologen en psychiaters kunnen toevloed niet aan

  • Gepubliceerd op 08/06/2021

Psychiaters en psychologen kunnen de vraag naar psychische hulp niet meer verwerken. Gemiddeld aanvaardt meer dan een derde van de psychologen, psychiaters, orthopedagogen en psychotherapeuten geen nieuwe aanmeldingen meer, blijkt uit een bevraging bij 1.305 therapeuten met een privé­praktijk. Bij de psychiaters voerde 60 procent dit voorjaar een aanmeldingsstop in.

Vacatures ervaringsdeskundigen

  • Gepubliceerd op 03/06/2021

Lees hier meer over enkele vacatures voor ervaringsdeskundigen binnen een mobiel team, een psychiatrisch ziekenhuis en het Vlaams Patiëntenplatform/OPGanG.

Stijging aantal gedwongen opnames

  • Gepubliceerd op 27/05/2021

Het aantal gedwongen opnames in de geestelijke gezondheidszorg stijgt sterk. Zorgnet Icuro vraagt daarom om werk te maken van een fundamentele hervorming van het wetgevend kader rond gedwongen opname.

Vacature: Begeleider(s) groepen geestelijke gezondheid in Oost- en West-Vlaanderen

  • Gepubliceerd op 19/05/2021

Het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG zijn op zoek naar een begeleider groepen geestelijke gezondheid in Oost- en West-Vlaanderen. Is deze vacature misschien iets voor jou? Bekijk dan hier de verdere details.

Eerste resultaten over het gebruik van behandelplannen in de GGZ in Vlaanderen

  • Gepubliceerd op 30/04/2021

Vlaamse voorzieningen uit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) maken vandaag op Zorgkwaliteit.be hun eerste resultaten bekend omtrent het gebruik van behandelplannen. Deze plannen vormen een belangrijk hulpmiddel bij de zorg, begeleiding en behandeling van de zorggebruikers, waarbij gezamenlijke doelstellingen worden bepaald en opgevolgd.

Vlaanderen op weg gezondheidsdoelstelling suïcide te halen

  • Gepubliceerd op 22/04/2021

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal zelfmoorden in Vlaanderen met 26%. Daarmee lijkt het tweede Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie de Vlaamse gezondheidsdoelstelling te bereiken om tegen 2020 het aantal suïcides met 20% omlaag te brengen.