OPGanG Nieuws

Nieuwe jaarcampagne 'TE GEK!? ROES(t)

  • Gepubliceerd op 20/07/2020

Iedereen kent wel iemand met een drank-, drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen.

Goedkeuring resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidzorg

  • Gepubliceerd op 03/07/2020

De Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg (SGGG) is verheugd met de goedkeuring door de federale Kamer van de ‘resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg’, ingediend door kamerlid Els Van Hoof. Tegelijk legt de Staten-Generaal een masterplan voor de hervorming van de volledige sector op tafel.

Versoepeling activiteiten en bezoek in psychiatrische voorzieningen

  • Gepubliceerd op 10/06/2020

Vanaf 9 juni is er een versoepeling in de activiteiten en de bezoekregeling binnen psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatiecentra. Deze centra kunnen zelf een concrete, dynamische en flexibele planning opmaken voor activiteiten die ze organiseren.

Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Neem deel aan de tweede bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform!

  • Gepubliceerd op 05/06/2020

Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert een tweede bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op jouw zorg. Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Deze fase lijkt voorlopig achter ons te liggen en sinds 4 mei wordt de zorg geleidelijk heropgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform wil met deze tweede bevraging de heropstart van de zorg in kaart brengen.

Meer bezoek in psychiatrische ziekenhuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

  • Gepubliceerd op 05/05/2020

Vanaf 11 mei kunnen psychiatrische ziekenhuizen, een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen (psychosociale, kinderpsychiatrische, verslavingscentra en revalidatiecentra voor kinderen en jongeren) en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen onder bepaalde voorwaarden.

Corona kan stigma uitroeien - opiniestuk Dr. Ann Berens

  • Gepubliceerd op 21/04/2020

Voor het eerst in mijn carrière zie ik een mogelijkheid om onze samenleving te laten inzien hoe een psychiatrisch patiënt zich voelt.

Stel jij zorg uit omwille van het coronavirus? Neem deel aan de bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform!

  • Gepubliceerd op 10/04/2020

Het Vlaams Patiëntenplatform wil met een bevraging in kaart brengen hoeveel zorg wordt uitgesteld, welke zorg wordt uitgesteld en wat de gevolgen daarvan zijn.

Verbinding tussen Tele-Onthaal of Awel en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gepubliceerd op 09/04/2020

De telefonische hulpdiensten Tele-Onthaal en Awel ontvangen in deze coronatijden veel meer oproepen dan anders. Heel wat Vlamingen bellen, mailen of chatten met hen. Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat voor sommigen meer gespecialiseerde psychologische hulp aangewezen is. Dankzij een nieuw digitaal platform kunnen Tele-Onthaal en Awel nu een rechtstreekse verbinding leggen met de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) die vervolgzorg kunnen bieden.

Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud

  • Gepubliceerd op 03/04/2020

Sinds 2019 is er een terugbetaling voorzien voor psychotherapie via de verplichte ziekteverzekering. Deze terugbetaling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden was de leeftijd. Er werd enkel terugbetaling voorzien voor personen tussen 18 en 65 jaar. Hierdoor viel een grote groep met nood aan psychologische hulp uit de boot. Na de aankondiging van vorige week heeft minister Maggie De Block beslist dat er een uitbreiding komt van de terugbetaling naar alle leeftijden. De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere beslissing om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen.

Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen

  • Gepubliceerd op 27/03/2020

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, worden videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog nu terugbetaald.