OPGanG Nieuws

Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Neem deel aan de derde bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform!

  • Gepubliceerd op 04/09/2020

Op 1 september startte naar jaarlijkse gewoonte het nieuwe schooljaar voor vele jongeren. Is deze opstart ondertussen ook het geval voor de zorg bij mensen met een chronische aandoening of wordt er nog veel zorg uitgesteld? Op deze vraag wil het VPP een antwoord bieden met deze bevraging.

De Morgen-journalist over zijn moeizame zoektocht naar de juiste psycholoog

  • Gepubliceerd op 27/08/2020

In het artikel van 26 augustus uit De Morgen vertelt journalist Fernand Van Damme over zijn moeizame zoektocht naar de juiste psycholoog. Het taboe op mentale welzijnsproblemen lijkt dan wel doorbroken, de zoektocht naar gepaste psychologische hulpverlening voelt soms aan als een zoektocht in de woestijn. Lees hier het volledige interview.

Nieuwe opleiding Eerste Hulp Bij Psychische problemen (EHBP) in september van start

  • Gepubliceerd op 18/08/2020

Vanaf september start het Rode Kruis met een nieuwe eerstehulpopleiding 'Eerste hulp bij psychische problemen (EHBP)'. Deze opleiding is gericht op het bieden van eerste hulp aan mensen die het misschien psychisch moeilijk hebben.

Leuven opent inloophuis voor wie vragen heeft over euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden

  • Gepubliceerd op 03/08/2020

Overweeg je euthanasie omdat je psychisch lijdt?

Reakiro is een inloophuis in Leuven waar je terecht kan als je denkt aan euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Met respect voor je keuze begeleidt Reakiro je in de zoektocht tussen leven en dood, tussen de ondraaglijkheid van je psychisch lijden en de mogelijkheid tot hoop en en nieuw perspectief. Ook naasten zijn welkom.

Tele-Onthaal ook in de zomer 24/7 bereikbaar!

  • Gepubliceerd op 28/07/2020

Het is voor iedereen belangrijk om de pauzeknop in te drukken en aan vakantie toe te komen.

De batterijen terug opladen na een periode van stress en onzekerheid is belangrijk.
Maar nu misschien in deze onzekere coronaperiode moeilijker dan ooit.

Op Tele-Onthaal kan je ook in deze ongewone periode blijven rekenen, 7/7, voor een luisterend oor over je grote of kleine zorgen.

Nieuwe jaarcampagne 'TE GEK!? ROES(t)

  • Gepubliceerd op 20/07/2020

Iedereen kent wel iemand met een drank-, drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen.

Goedkeuring resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidzorg

  • Gepubliceerd op 03/07/2020

De Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg (SGGG) is verheugd met de goedkeuring door de federale Kamer van de ‘resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg’, ingediend door kamerlid Els Van Hoof. Tegelijk legt de Staten-Generaal een masterplan voor de hervorming van de volledige sector op tafel.

Versoepeling activiteiten en bezoek in psychiatrische voorzieningen

  • Gepubliceerd op 10/06/2020

Vanaf 9 juni is er een versoepeling in de activiteiten en de bezoekregeling binnen psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatiecentra. Deze centra kunnen zelf een concrete, dynamische en flexibele planning opmaken voor activiteiten die ze organiseren.

Heeft het coronavirus gevolgen voor jouw zorg? Neem deel aan de tweede bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform!

  • Gepubliceerd op 05/06/2020

Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert een tweede bevraging over de gevolgen van de coronacrisis op jouw zorg. Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Deze fase lijkt voorlopig achter ons te liggen en sinds 4 mei wordt de zorg geleidelijk heropgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform wil met deze tweede bevraging de heropstart van de zorg in kaart brengen.

Meer bezoek in psychiatrische ziekenhuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

  • Gepubliceerd op 05/05/2020

Vanaf 11 mei kunnen psychiatrische ziekenhuizen, een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen (psychosociale, kinderpsychiatrische, verslavingscentra en revalidatiecentra voor kinderen en jongeren) en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen onder bepaalde voorwaarden.